Leeuwarden, Wilhelminaplein

2012Project

De feiten
locatie: Leeuwarden, Wilhelminaplein
functie: Markt, evenementen, verlichting en boom
realisatie: 2012
opdrachtgever: Gemeente Leeuwarden
toegepast: PUTkast Markt-Evenement, PUTkast Regeltechniek, PUTkast Contactdoos en PUTkast Watertap

Het Wilhelminaplein en omgeving, ook wel bekend als het Zaailand, is flink aangepakt. Na een intensieve bouwperiode zijn er onder andere een nieuw Fries Museum, winkels, woningen en een plein opgeleverd. Hiermee is het Zaailand het stralende middelpunt van de unieke, historische binnenstad van Leeuwarden geworden.

Bouw Fries Museum
Directe aanleiding voor dit project was het legaat Abe Bonnema die de financiering van een nieuw Fries Museum op het Zaailand mogelijk maakte. Dit initiatief heeft geresulteerd in de bouw van een ruime parkeergarage, een nieuw winkelcentrum en diverse appartementen. Sluitstuk van dit omvangrijke project was de herinrichting van het plein en de omliggende openbare ruimte.

Voldoende flexibiliteit
In opdracht van de gemeente is door bureau Alle Hosper een nieuw inrichtingplan gemaakt. Door de bouw van de appartementen en winkels is er een nieuw pleinwand ontstaan waardoor het plein intiemer is geworden. Daarnaast is het gebied getransformeerd naar een voetgangersgebied. Het plein diende voldoende flexibiliteit te bieden voor diverse vormen van gebruik zoals de wekelijkse markt, de kermis, evenementen, terrassen en verblijfsruimte.

Veel aandacht voor kwaliteit
In het ontwerp is rekening gehouden met de hoge kwaliteitseisen die alle betrokkenen wenste. Dit heeft geresulteerd op het midden van het plein in een chique tapijt van verschillende soorten natuursteen. In de bestrating zijn LED-lijnen en afwateringslijnen verwerkt. Ook is er op het plein ruimte gecreëerd voor een fontein. Deze toevoegingen geven een stimulans aan de levendigheid van het plein. Tot slotte zijn er ook diverse bomen geplaatst over het plein. Deze worden beschermd door fraaie houten boombanken.

Complexe technische voorzieningen
Het multifunctioneel gebruik van het plein met de diverse gebruikers eisen vroeg om complexe technische voorzieningen. Bij een dergelijk plein mogen deze installaties geen hinder veroorzaken. In een vroegtijdig stadium is PUTkast BV benaderd om mee werken aan een integrale aanpak.

Integrale obstakelvrije aanpak
Na uitvoerig overleg met alle belanghebbenden is er eerst een ontwerp gemaakt voor de markt- en evenementenvoorzieningen. Dit heeft geresulteerd in een basis installatie voor de benodigde elektrische aansluitingen en drinkwatervoorzieningen. Deze zijn ondergebracht in enkele tientallen PUTkasten waarbij de deksels zijn afgewerkt met bestrating.

Bijzondere installaties
Deze installaties dienen als basis voor het behuizen van de voedingen en besturingsinstallaties die nodig zijn voor de LED-verlichting. Ook worden de voorzieningen voor de fontein uit de installaties betrokken. Voor de bomen is een bijzondere PUTkast ontworpen: een boombevloeiingsinstallatie die ervoor zorgt dat de bomen op tijd voldoende water met meststoffen krijgen. Tot slot is er slim gebruik gemaakt van de boombanken, hier zijn compacte kasten onzichtbaar in weggewerkt voor de boomverlichting.

Alles in één hand
Al deze technische voorzieningen zijn door PUTkast BV ontworpen, geleverd, aangelegd en bedrijfsvaardig opgeleverd. Hiermee hadden de gemeente en het bouwteam alles in één hand en was er maximale zekerheid over het resultaat in een dergelijk complex project.

Leeuwarden, Wilhelminaplein