Kerkrade, Markt

2015Project

De feiten
locatie: Kerkrade, Markt
functie: Markt, evenementen, fontein en verlichting
realisatie: 2015
opdrachtgever: Gemeente Kerkrade
toegepast: PUTkast Contactdoos, PUTkast Markt, PUTkast Regeltechniek, PUTkast Watertap en Slimme kast

De gemeente Kerkrade wil het centrum van de stad opwaarderen. Het centrum moet weer het visitekaartje worden van de stad. Een belangrijk element van deze ambitie is de herinrichting van de openbare ruimte. Met behulp van het ontwerp van Buro Lubbers wordt het stadshart een kwaliteitsimpuls gegeven.

Eén stijl voor het centrum
Het ontwerp gaat uit van een rustig straatbeeld met aansprekende gevels. Het gehele centrum van Kerkrade wordt herkenbaar gemaakt door de aanleg van één herkenbaar tapijt van gebakken klinkers. Hiermee wordt het huidige gebrek aan eenheid opgelost. De tijdloze uitstraling van de bestrating wordt aangevuld met bijzondere bomen, houten meubels, kunst en verlichting.

Centrumplein
De Markt vormt het centrumplein van de stad en hier is begonnen met de herinrichting. Het plein is als eerste opgeleverd en hierna volgen de omliggende straten en pleinen. Het nieuwe plein is afgewerkt met roodbruine klinkers en granietkeitjes. De keien creëren een lijnvorming in het klinker tapijt. Andere belangrijke opvallende elementen zijn de Lindebomen en de fontein met 24 stralen. Hiermee is de Markt een belangrijke ontmoetingsplek in Kerkrade geworden.

Evenementen
De Markt wordt ook gebruikt voor diverse evenementen en de wekelijkse markt. Dit vraagt een multifunctioneel gebruik van de openbare ruimte. Om dergelijke activiteiten te faciliteren is veel elektrische energie noodzakelijk. Voor de herinrichting beschikte het plein over een eigen infrastructuur en bovengrondse kasten voor de energievoorzieningen. Om het nieuwe ontwerp te laten slagen zijn ondergrondse kasten een pre.

Complexe installaties
In de voorbereidende fase is PUTkast BV benaderd om samen met alle betrokken de nieuwe installaties uit te werken. Dit heeft geleid tot een slim ontwerp waarbij het bestaande centrale voedingssysteem kon worden hergebruikt. Over gehele plein, inclusief een aantal zijstraten, zijn ondergrondse kasten gekomen met zware evenement aansluitingen. Op deze evenementvoorzieningen wordt ook de markt- en fonteininstallaties aangesloten. Hierdoor wordt het systeem optimaal benut.

Alles in één hand
Naast het ontwerp is ook de totale realisatie turn-key verzorgd. Voor een vast bedrag is dit complexe maatwerkproject, in nauwe samenwerking met alle betrokkenen, gerealiseerd en gebruiksklaar opgeleverd. Door ook het onderhoud voor langere termijn onder te brengen bij PUTkast heeft de gemeente maximale zekerheid voor een zorgeloos gebruik.

Kerkrade, Markt