Huizen, Oude Raadhuisplein

2011Project

De feiten
locatie: Huizen, Oude Raadhuisplein
functie: Markt
realisatie: 2011
opdrachtgever: Gemeente Huizen
toegepast: PUTkast Contactdoos, PUTkast Markt

Met de herinrichting van het Oude Raadhuisplein en de Kerkstraat heeft het centrum van Huizen een nieuwe impuls gekregen. Deze aanpassingen van het plein passen bij de visie van het college: een verlevendiging van het dorpscentrum welk goed aansluit bij de uitbreidingsplannen van het winkelcentrum.

Het nieuwe plein heeft een gezellige en uitnodigende uitstraling gekregen waardoor bezoekers het prettig vinden om meer tijd door te brengen op en rond het plein.

Om het plein een aangename en sfeervolle verblijfsfunctie te geven zijn er diverse nieuwe bomen aangebracht. Rondom twee bomen zijn grote hardhouten zitbanken geplaatst. Tevens is er een fontein geplaatst die een speels en levendig effect geeft aan de inrichting.

De uitstraling is sober en rustig, wat goed past bij de uitstraling van het oude dorp. Zo is gekozen voor eenzelfde type gebakken klinkers en oude lichtmasten.

Het plein is zo ontworpen dat benodigde objecten zoals afvalbakken en elektriciteitskasten niet zomaar op het staan. Dit bevorderd de kwalitatieve uitstraling en het flexibel gebruik van het plein.

Voor de zaterdag markt en ambulante handel zijn diverse energiepunten noodzakelijk. Tijdens het ontwerpproces heeft de gemeente PUTkast BV benaderd om actief mee te denken. Dit heeft geleid tot een ontwerpproces voor de benodigde installaties op het plein. Uiteindelijk is er een definitief ontwerp vastgesteld dat met alle betrokkenen in een open sfeer is afgestemd. Dit plan is vertaald in een bestek.

Om de herinrichting van het plein mogelijk te maken was het noodzakelijk de markt tijdelijk te verplaatsen. Ook hiervoor is door PUTkast een plan uitgewerkt en turn-key gerealiseerd. Door de oude kasten binnen een week te verplaatsen kon er slim gebruik gemaakt worden van bestaande materialen, zonder dat de markt hier hinder van heeft ondervonden.

Voor de inrichting van de energievoorzieningen is gebruik gemaakt diverse obstakelvrije PUTkasten model Markt en Contactdoos. Deze PUTkasten zijn rechtstreeks gevoed vanuit het net van Liander waardoor een dure gescheiden infrastructuur overbodig is geworden. Daarnaast beschikt men nu over de vereiste scheiding tussen gebruik en beheer van de voorzieningen. Het toepassen van meer verdeelpunten voorkomt lange verdeelsnoeren in de voetgangersstroken, waarover mensen kunnen struikelen.

Deze installaties zijn in nauw overleg met de civiele aannemer door PUTkast aangelegd. Hiermee was de gemeente verzekerd van een prima resultaat voor een vast bedrag. Zo zijn de PUTkasten op voorhand voorzien van de klinkerbestrating in het juiste patroon. Dit vereenvoudigde en bespoedigde werkzaamheden op locatie.

Na oplevering van de installaties zijn alle betrokken medewerkers uitvoerig geïnstrueerd zodat men veilig en verantwoord kan werken. Daarnaast heeft de gemeente ook het beheer en onderhoud van de installaties ondergebracht bij PUTkast zodat men verzekerd is van optimale continuïteit en levensduur van de elektriciteitsvoorzieningen.

Met deze aanpak heeft de gemeente gekozen voor een optimale ontzorging met één aanspreekpunt.

Huizen, Oude Raadhuisplein