Hoorn, Roode Steen

2022Project

De feiten
locatie: Hoorn, Roode Steen
functie: Regeltechniek, Openbare Verlichting en Evenementen
realisatie: 2022
opdrachtgever: Gemeente Hoorn
toegepast: PUTkast Regeltechniek, PUTkast Contactdoos en PUTkast Evenement

Het Roode Steen is één van de oudste pleinen in het Noord-Hollandse Hoorn. De stad Hoorn kent een rijke geschiedenis en veel historische monumentale gebouwen staan rondom dit plein. Zoals De Waag en het Westfries Museum. Het plein is onderdeel van een rijkswege beschermd stadsgezicht Hoorn. Met deze bescherming wordt de stedenbouwkundige en cultuurhistorische waarde veiliggesteld.

Verlichting
Recentelijk heeft de gemeente Hoorn haar elektrische installaties op en rond het plein gerenoveerd. Deze installaties bestaan uit drie onderdelen: verlichting, camera bewaking en stroomvoorzieningen voor evenementen. Voor de verlichting is door bureau De Kruijter een 3D verlichtingsplan gemaakt. Dit plan is een combinatie van het aanlichten van monumentale gebouwen en een goede openbare verlichting op het plein. Om dit mogelijk te maken zijn er diverse masten geplaatst waarin alle armaturen zijn aangebracht.

Camera’s
Deze masten zijn ook gebruikt voor het aanbrengen van diverse camera’s. Deze camera’s maken onderdeel uit van het cameratoezicht in de binnenstad van Hoorn. De inzet van cameratoezicht heeft er toe geleid dat de gemeente en politie effectiever kunnen optreden bij incidenten. Ook is het aantal incidenten sinds de inzet van de camera’s afgenomen.

Evenementen
Het plein wordt regelmatig gebruikt als evenementen locatie. Zo zijn er jaarlijks het Konings festival en andere festiviteiten. De gemeente wil de uitstoot van vervuilende aggregaten voorkomen en heeft besloten om te investeren in duurzame stroomvoorzieningen.

Obstakelvrij
Om het historische plein volledig obstakelvrij te houden is er gekozen om alle technische installaties en de meterkast volledig ondergronds te maken. Hiervoor zijn diverse PUTkasten toegepast waarin de besturingstechniek voor de openbare verlichting en camera’s zijn ondergebracht. Daarnaast zijn ook de meterkasten en voedingen voor de evenementen weggewerkt in PUTkasten. De deksels van de PUTkasten zijn voorzien van de omliggende bestrating waardoor de kasten nauwelijks opvallen.

In nauwe samenspraak met de vaste aannemer van de gemeente heeft Buitenkast de technische uitwerking van alle kasten gedaan en de kasten compleet gebouwd en voorzien van alle benodigde installatietechniek. Door deze aanpak was de benodigde uitvoeringstijd op locatie tot een minimum beperkt.

Hoorn, Roode Steen

Ook zo’n mooi project met ons aangaan?

Marco Ekelmans

Specialist buitenruimtes

LinkedIn Profiellink