Hoensbroek, Hoofdstraat

2015Project

De feiten
locatie: Hoensbroek, Hoofdstraat
functie: Verblijfsruimte markt en evenement
realisatie: 2015
opdrachtgever: Gemeente Heerlen
toegepast: Straatkast Meterkast RVS

Het centrum van Hoesbroek krijgt een facelift. Het Limburgse dorp maakt onderdeel uit van de gemeente Heerlen. Het centrum wordt in meerdere fases opnieuw ingericht.

Markt en Hoofdstraat
De Markt en Hoofdstraat in Hoensbroek zijn heringericht en hebben een nieuw aanzicht gekregen. De Markt was in de oude situatie een groot kaal parkeerterrein. Met de realisatie van het nieuwe ontwerp heeft het meer de sfeer van een dorpsplein met veel groen gekregen. Rondom het plein zijn nieuwe bomen aangeplant. Aan de zijde van de Hoofdstraat zijn er plantsoenen gerealiseerd met een grote werkende waterpomp. Ook is het parkje van het naast gelegen kerkje Kleine St. Jan aangepakt. Hier zijn tevens diverse zitbanken geplaatst.

Multifunctioneel gebruik
Met de inrichting van het plein is rekening gehouden met een multifunctioneel gebruik. Het plein is geschikt als parkeerplaats, evenemententerrein en marktterrein. Daarnaast is een deel van het plein gereserveerd als verblijfsruimte en wandelgebied.

Combinatie boven- en ondergrondse kasten
Om het plein multifunctioneel te kunnen gebruiken dienen er zo min mogelijk obstakels te zijn. Daarom zijn er op het plein diverse PUTkasten model Contactdoos toegepast om de markt en ambulante handel van elektriciteit te kunnen voorzien. Aan de randen van het plein zijn diverse STRAATkasten Meterkast RVS toegepast. Vanuit deze kasten worden de diverse PUTkasten gevoed, voor evenementen en de markt.

Voor het drinkwater is een PUTkast model Watertap toegepast. In deze PUTkast fungeert als watermeterput voor waterleidingbedrijf WML en als tapkast voor markten en evenementen en als voedingskast voor de waterpomp.

Alles in één hand
Alle voorzieningen zijn door PUTkast BV ontworpen, geleverd, gerealiseerd en in gebruik genomen. Hiermee beschikte de gemeente Heerlen over alle kennis en ervaring voor het welslagen van het project.

Hoensbroek, Hoofdstraat

Ook zo’n mooi project met ons aangaan?

Marco Ekelmans

Specialist buitenruimtes

LinkedIn Profiellink