Hilversum, Langgewenst

2017Project

De feiten
locatie: Hilversum, Langgewenst
functie: Markt- en evenementenplein
realisatie: 2017
opdrachtgever: Gemeente Hilversum
toegepast: PUTkast Contactdoos, PUTkast Markt, PUTkast Waterkraan, Watermeterput, Straatkast Maatwerk, Straatkast Meterkast RVS

Langgewenst in Hilversum is al sinds mensenheugenis de marktlocatie van Hilversum. Op dagen dat er geen markt was, bevolkten zo’n 400 auto’s de lege vlakte. Ook de kermis en andere evenementen hadden hier hun plek. Het plein was geen aantrekkelijke plek. Tijd voor een grootscheepse herinrichting.

Obstakelvrij
Eén van de belangrijkste eisen aan het nieuwe plein was dat het obstakelvrij moest worden. In de oude situatie stonden her en der elektrische kasten verspreid over het parkeerterrein, evenals een aantal lichtmasten. Om ervoor te zorgen dat het Marktplein obstakelvrij, en dus geschikt werd voor markt én evenementen, werd er gezocht naar ondergrondse oplossing.

Marktverkenning

De gemeente is niet over één nacht ijs gegaan. Na een uitvoerige marktverkenning kwam de gemeente bij PUTkast BV terecht. Er is onder meer gekeken naar de ervaringen met het Eemplein in Amersfoort. Dit plein lijkt veel op het nieuwe Langgewenst.

Van begin tot einde
Tijdens de voorbereiding op de herinrichting maakte PUTkast BV het gehele ontwerp en het begrotingstraject voor de elektrische voorzieningen. Eveneens verzorgde het bedrijf de realisatie en de ondersteuning bij de ingebruikname van de installaties en het uitwerken van de beheers- en onderhoudsaanpak.

Diverse gebruiksfuncties
In Hilversum werd één van de grootste markt- en evenementeninstallaties van Nederland gemaakt waarbij nadrukkelijk rekening is gehouden met de diverse gebruiksfuncties. Die bestaat uit twee centrale voedingskasten van 250 Ampère waarvan één voor de evenementeninstallaties en één gecombineerd voor evenementen en de markt. Het plein beschikt over een eigen distributienet waar tientallen PUTkasten zijn aangesloten voor de verdere distributie op de markt. Op deze installatie zijn ook de openbare verlichting aangesloten en de fontein van Rots Maatwerk. Hetzelfde geldt voor de drinkwaterinstallatie die de fontein voedt.

Hilversum, Langgewenst