Heiloo, Stationsgebied

2007Project

De feiten
locatie: Heiloo, Stationsgebied
functie: Energie voor evenement en verlichting
realisatie: 2007
opdrachtgever: Gemeente Heiloo
toegepast: PUTkast Contactdoos, PUTkast Regeltechniek

Het Stationsgebied van het Noord-Hollandse Heiloo heeft onlangs een facelift gehad. Door diverse particuliere initiatieven is er in het centrum commercieel vastgoed en woningen ontwikkeld. Tevens is er een parkeergarage gemaakt om de toenemende parkeerdruk op te vangen.

Dit was voor de gemeente aanleiding om een beeldkwaliteitsplan op te stellen van de openbare ruimte. Het inrichtingsplan was een eerste aanzet om te komen tot een kwalitatief goede openbare ruimte in het Stationsgebied. Door de bouw van de parkeergarage is het mogelijk om het Stationsplein autovrij te maken. Dit biedt de mogelijkheid een gebied te ontwikkelen met een karakter waar men elkaar kan ontmoeten en met de mogelijkheid van terrasjes. In dit beeld past een obstakelvrije invulling van de openbare ruimte.

Het was daarom een logische stap een het technisch straatmeubilair ondergronds te behuizen. Op het Stationsplein is behoefte aan meerdere elektrische aansluitpunten op verschillende plekken voor het voeden van ambulante handel en kleinschalige evenementen. Hiervoor is gekozen om diverse PUTkasten model Contactdoos toe te passen waardoor op verschillende plekken deze voorzieningen obstakelvrij beschikbaar zijn. De elektrische voeding van het energiebedrijf met verdeelinrichting zijn ondergebracht in een ondergrondse PUTkast model Regeltechniek die is voorzien van bestratingsmateriaal. Deze kast voedt ook de ondergrondse spots voor het aanlichten van de bomen. Waarmee diverse functies optimaal in één voorziening zijn ondergebracht.

Heiloo, Stationsgebied

Ook zo’n mooi project met ons aangaan?

Marco Ekelmans

Specialist buitenruimtes

LinkedIn Profiellink