Harlingen, Voorstraat

2008Project

De feiten
locatie: Harlingen, Voorstraat
functie: Markt
realisatie: 2008
opdrachtgever: Gemeente Harlingen en Jansma Wegen en Milieu BV
toegepast: PUTkast Markt, PUTkast Watertap

De Voorstraat in Harlingen is de centrale straat van het historische centrum van de stad Harlingen. Door het intensieve gebruik van deze winkelstraat was het tapijt nodig aan een grote opknapbeurt toe. Zo wordt er twee maal per week een markt gehouden en meerdere keren per jaar diverse evenementen.

In een vroegtijdig stadium is PUTkast benaderd door advies- en ingenieursbureau Grontmij en de gemeente Harlingen om te assisteren bij het ontwerp en exploitatiemogelijkheden van de installatietechnische voorzieningen ten behoeve van de markt en evenementen. Het civiele ontwerp gaat uit van een gelijkvloerse inrichting van het maaiveld. Zowel het voetgangersgebied als de rijbaan is afgewerkt met bordeaux rode gebakken klinkers. De overgang tussen beide gebieden wordt gemankeerd door het gebruik van cortenstalen afwateringsgoten. De parkeervakken zijn subtiel gemarkeerd door ijzeren kruizen in de bestrating.

Bij zo’n inrichting van de straat is het toepassen van obstakelvrij ondergronds technisch straatmeubilair een ideale aanpak. Uit het exploitatiemodel kwam naar voren dat het toepassen van individuele aansluitingen per kast vanuit het elektriciteitsnet resulteerde in een enorme besparing voor zowel aanlegkosten als gebruikerskosten.

Doordat de kasten zonder verdere begeleiding door de marktkooplieden bediend dienen te worden is een scheiding tussen de contactdozen en de verdeelinrichting noodzakelijk (Arbo-wet). Met deze aanpak bespaard de gemeente aanzienlijk op de beheerskosten. Dit heeft geleid tot het toepassen van tien PUTkasten model Markt. Deze uitvoering van de PUTkast beschikt als enige ondergrondse kast in Nederland over een twee dekselsysteem en is goedgekeurd voor vrijwel alle elektriciteitsnetten.

Daarnaast zijn er ook twee PUTkasten model Watertap toegepast en deze zijn rechtstreeks aangesloten op het drinkwaternet. Onderin de Watertap is op natuurlijke wijze een vorstvrije watermeteropstelling. De Watertap beschikt over vijf tapkranen die zowel boven als onder de grond gebruikt kunnen worden.

Door alle deksels af te werken met dezelfde klinkers als de overige bestrating vallen de kasten nauwelijks op en wordt het totaalbeeld van het maaiveld niet verstoord.

Harlingen, Voorstraat

Ook zo’n mooi project met ons aangaan?

Marco Ekelmans

Specialist buitenruimtes

LinkedIn Profiellink