Hardenberg, Markt

2008Project

De feiten
locatie: Hardenberg, Markt
functie: Markt
realisatie: 2008
opdrachtgever: Gemeente Hardenberg en Abbink
toegepast: PUTkast Contactdoos, PUTkast Markt, PUTkast Watertap

De Markt en omgeving in het centrum van Hardenberg heeft een ingrijpende metamorfose ondergaan. Op en rond de Markt zijn diverse winkels en woningen gebouwd. In de nabije omgeving is door het bouwen van een parkeergarage de capaciteit uitgebreid waardoor het centrum goed bereikbaar blijft.

Op en rond de Markt zijn diverse nieuwbouw blokken gerealiseerd die bestaan uit meerdere lagen waarbij vaak op de begaande grond ruimte voor winkels, horeca en bedrijven is geschapen. Tussen deze nieuwe bebouwing is er een nieuwe markt gerealiseerd. Dit gebied is ingericht als verblijfsgebied waar ook de reguliere warenmarkt kan worden gehouden.

Om het nieuwe plein een gezellige uitstraling te geven is er veel aandacht geweest voor de keuzes van materialen. Het maaiveld is afgewerkt met rode gebakken klinkermaterialen en er zijn diverse elementen van cortenstaal toegepast (kolken, boomroosters en afwateringsgoten). Op het plein is ook voldoende aandacht voor groen. De nieuwe Markt wordt omgeven door een rij bomen met een hoge kruin.

Het plein is ook geschikt voor het houden van kleine evenementen. Deze functie en de wekelijkse warenmarkt vragen de nodige technische voorzieningen in de vorm van elektriciteit en water. Het spreekt voor zich dat deze voorzieningen obstakelvrij dienen te zijn. Er is gekozen voor het toepassen van diverse PUTkasten model Markt die naast de nodige voedingspunten ook diverse separate Contactdozen voeden. Op deze wijze is er optimaal maatwerk geboden. Door de kasten te voorzien van een rode afwerking gaan deze geheel op in de omgeving en vallen ze nauwelijks op. Voor het water is een PUTkast toegepast die rechtstreeks op het drinkwaternet is aangesloten.

Hardenberg, Markt

Ook zo’n mooi project met ons aangaan?

Marco Ekelmans

Specialist buitenruimtes

LinkedIn Profiellink