Halsteren, Kapitein Perrotstraat

2010Project

De feiten
locatie: Halsteren, Kapitein Perrotstraat
functie: Rioolgemaal
realisatie: 2010
opdrachtgever: Gemeente Bergen op Zoom
toegepast: PUTkast Regeltechniek

In Halsteren, dat onderdeel uit maakt van de gemeente Bergen op Zoom, is enige tijd geleden een luxe nieuwbouwwijk met woningen gerealiseerd. Deze wijk is ruim en luxe opgezet. Dit onder meer terug te vinden in de keuze van materialen in de openbare ruimte.

Aan de rand van de nieuwe wijk is een rioolgemaal gerealiseerd. Snel nadat de eerste huizen werden bewoond ontving de gemeente klachten over dit gemaal. De schakelkast vormde een hinderlijk obstakel dat veel bewoners het uitzicht op het fraaie park met vijver wegnam.

Voor een alternatief is de gemeente is zich gaan oriënteren bij collega rioolbeheerders. Men kwam snel uit op een ondergrondse PUTkast. PUTkast BV is gevraagd het gehele gevraagd heet gehele project te begeleiden.

Eerst werd er een ondergrondse PUTkast compleet met nieuwe installatie geplaatst en aangesloten op het net van Enexis. Vervolgens is alle bekabeling overgezet en de nieuwe installatie in bedrijf genomen. Tot slotte werd de hinderlijke bovengrondse schakelkast verwijderd en het maaiveld hersteld. Met deze aanpak kon de installatie moeiteloos worden omgezet zonder dat de bedrijfsvoering werd onderbroken.

Halsteren, Kapitein Perrotstraat

Ook zo’n mooi project met ons aangaan?

Marco Ekelmans

Specialist buitenruimtes

LinkedIn Profiellink