Haarlem, Spaarne

2010Project

De feiten
locatie: Haarlem, Spaarne
functie: Nutsvoorzieningen voor woonboot
realisatie: 2010
opdrachtgever: Gemeente Haarlem
toegepast: Straatkast Meterkast RVS, Watermeterput

Rivier de Spaarne slingert door het oude centrum van Haarlem. Het is een breed water dat een gewilde ligplaats vormt voor woonboten. Er liggen dan ook tientallen woonboten in het centrum.

Tengevolge van de aanleg van een fietstunnel lagen enkele woonboten in de weg en diende deze verhuisd te worden. Op zich is dit een makkelijke handeling bij een woonboot. Echter alle nutsvoorzieningen bevinden zich op de kade en kunnen minder makkelijk worden verplaatst.

De gemeente heeft PUTkast BV gevraagd om dit voor de gemeente geheel te coördineren en te realiseren. In de voorbereiding zijn de bestaande installaties in kaart gebracht en de mogelijkheden op de nieuwe locatie vast gesteld. In nauw overleg met de nutsbedrijven en de bewoners is een plan gemaakt en gerealiseerd. Op de nieuwe locatie zijn STRAATkast meterkasten en watermeterputten toegepast. Deze zijn vooraf in bedrijf gesteld. De verhuizing van de woonboten was vervolgens eenvoudig.

Door het gehele project turn-key onder te brengen bij één gespecialiseerde partij waren de gemeente, bewoners en nutsbedrijven verzekerd van een vlotte doorlooptijd en een gegarandeerd resultaat zonder verrassingen achteraf.

Haarlem, Spaarne

Ook zo’n mooi project met ons aangaan?

Marco Ekelmans

Specialist buitenruimtes

LinkedIn Profiellink