Haarlem, Schotersingel

2005Project

De feiten
locatie: Haarlem, Schotersingel
functie: Drainage gemaal
realisatie: 2005
opdrachtgever: Gemeente Haarlem
toegepast: PUTkast kWh-meter

Met het plaatsen van een bergbezinkbassin en een drainagegemaal heeft de gemeente Haarlem haar waterhuishouding verder geoptimaliseerd. Beide installaties zijn gerealiseerd langs de historische Schotersingel.Dit was een belangrijke reden te streven naar een obstakelvrije ruimte.

Vanwege de goede ervaringen deed de gemeente voor de realisatie van het project een beroep op PUTkast BV. Met het toepassen van twee PUTkasten zijn op eenvoudige wijze twee elektrische voedingen van het net van Liander gerealiseerd. Het gehele project is door PUTkast BV binnen een dag uitgevoerd waardoor de overlast voor alle betrokkenen tot een minimum zijn beperkt.

Haarlem, Schotersingel

Ook zo’n mooi project met ons aangaan?

Marco Ekelmans

Specialist buitenruimtes

LinkedIn Profiellink