Haarlem, Duinwal

2010Project

De feiten
locatie: Haarlem, Duinwal
functie: Woonchalets
realisatie: 2010
opdrachtgever: Gemeente Haarlem
toegepast: Straatkast Meterkast RVS, Watermeterput

In Haarlem Noord is bij de bestaande woonwijk Delftwijk een nieuw compact woonchalet park ontwikkeld. Dit park biedt ruimte aan zeven woonchalets. Omdat woonchalets geen vaste gebouwen zijn (in feite zijn het mobiele woningen) dienen de nutsvoorzieningen in STRAATkasten te worden gerealiseerd.

Door goede ervaringen elders in de stad Haarlem is PUTkast BV gevraagd alle nutsvoorzieningen vanaf eerste idee tot en met de bedrijfsvaardige oplevering te verzorgen en te coördineren. Hiervoor is intensief overleg gevoerd met het projectteam en alle betrokken vijf nutsbedrijven.

De benodigde meterkasten combi zijn op voorhand al voorzien van de benodigde installaties waardoor de doorlooptijd op het werk ter plaatse aanzienlijk werd bekort. Voordat de bestrating is aangebracht zijn de meterkasten combi (voor gas, elektra, cai en telefonie) en de watermeterputten geplaatst. Door een strakke planning en goede afspraken zijn alle voorzieningen in een kort tijdsbestek bedrijfsvaardig opgeleverd. Hierdoor was de overlast tot een minimum beperkt en konden de overige werkzaamheden in één keer worden afgerond.

Met de turn-key aanpak waren alle betrokkenen verzekerd van één vast aanspreekpunt. Dit resulteerde in een verkorting van de doorlooptijd en een gegarandeerd vaste projectkosten.

Haarlem, Duinwal

Ook zo’n mooi project met ons aangaan?

Marco Ekelmans

Specialist buitenruimtes

LinkedIn Profiellink