Haarlem, Bergbezinktanks

2002-2010Project

De feiten
locatie: Haarlem, bergbezinktanks
functie: Bergbezinktanks
realisatie: 2002-2010
opdrachtgever: Gemeente Haarlem
toegepast: PUTkast kWh-meter

Een rioolstelsel vervoert naast afvalwater ook regenwater naar de rioolwaterzuiveringsinstallaties. Bij hevige regenbuien kan er in korte tijd zeer veel water vallen en het riool kan dat niet altijd verwerken. In zo’n situatie stroomt dan rioolwater, via een overstort, naar een gracht of sloot. Hierdoor komt vervuild water in het relatief schone oppervlaktewater terecht. De gemeente Haarlem wil dit in de toekomst voorkomen om zo de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren.

Hiervoor zijn diverse ondergrondse opslagruimtes gebouwd: bergbezinkbassin. In deze bassins kan tijdelijk het teveel aan water worden opgevangen. Later wordt het water via pompen en het rioolstelsel getransporteerd naar een zuivering. Dergelijke bergbezinkbassins moeten via het energiebedrijf worden voorzien van een elektrische voeding. Hiervoor is een kWh-meterkast noodzakelijk.

De gemeente Haarlem wil geen nieuwe storende objecten in haar straatbeeld en benaderde PUTkast BV voor het leveren, plaatsen en bedrijfsklaar opleveren van PUTkasten model kWh-meter. Deze PUTkasten zijn nu in heel Haarlem te vinden. Onder meer op de volgende locaties: Badmintonpad, Kleverlaan, Kloppersingel, Leidse Vaart, Lodewijk van Dijsselstraat, Spaarndamseweg, Theemsplein en Orionweg.

Haarlem, Bergbezinktanks

Ook zo’n mooi project met ons aangaan?

Marco Ekelmans

Specialist buitenruimtes

LinkedIn Profiellink