Haaksbergen, Markt

2000 en 2010Project

De feiten
locatie: Haaksbergen, Markt
functie: Ondergrondse energie voor markt
realisatie: 2000 en 2010
opdrachtgever: Gemeente Haaksbergen
toegepast: PUTkast Markt en Slimme kast

In het Twentse Haaksbergen is de Markt opnieuw ingericht. Dit is het centrumplein tegenover de kerk. De herinrichting was er op gebaseerd dat de historische kern over een groter gebied voelbaar wordt gemaakt. Door het straatmeubilair en verharding op elkaar af te stemmen is de onderlinge samenhang van het centrum vergroot.

Er is gekozen om als hoofdmateriaal voor de bestrating gebruik te maken van één type donkere rode klinker met een historische uitstraling. Deze eenvoudige vloer heeft een sober karakter en strekt zich uit van gevel tot gevel. Dit is gedaan om de gevels te benadrukken, waardoor ze onderling meer samenhang krijgen.

Op het plein wordt iedere woensdag een warenmarkt gehouden. In 2000 zijn voor de elektriciteitsvoorzieningen enkele PUTkasten model Markt geplaatst. Na tien jaar met succes te zijn toegepast zijn deze PUTkasten opgeknapt en opnieuw toegepast. Om in te spelen op de toenemende behoefte aan elektriciteit zijn er enkele nieuwe PUTkasten bijgeplaatst.

Met deze aanpak kan de markt van Haaksbergen weer een lange tijd mee.

Haaksbergen, Markt

Ook zo’n mooi project met ons aangaan?

Marco Ekelmans

Specialist buitenruimtes

LinkedIn Profiellink