Gulpen, Looierstraat

2020Project

De feiten
locatie: Gulpen, Looierstraat
functie: Markt
realisatie: 2020
opdrachtgever: Gemeente Gulpen-Wittem en Den Ouden Aannemingsbedrijf
toegepast: PUTkast Contactdoos en PUTkast Markt

Het dorpshart van het Limburgse Gulpen heeft dankzij de herinrichting van de Looierstraat een gedaanteverwisseling ondergaan. Rivier de Gulp is weer deel uit gaan maken van het straatbeeld.

Gulp weer zichtbaar
In het verleden is er in het centrum van Gulpen ruimte gemaakt door rivier de Gulp te overkluizen. Hiermee werd de Looierstraat een bredere weg en werd de Markt een groot plein. Bij een vorige herinrichting is dit deels ongedaan gemaakt. Wegens de klimaatverandering was er vanuit het Waterschap de wens om de Gulp meer capaciteit te geven om pieken in waterafvoer te kunnen opvangen. Vanuit de gemeente en inwoners was de wens om het centrum van Gulpen een nieuwe kwaliteitsimpuls te geven. Beide behoeften zijn samengekomen in het nieuwe ontwerp.

Ontwerp
In het nieuwe ontwerp (gemaakt door bureau Verbeek) is er over een zo groot lengte de Gulp weer zichtbaar in het straatbeeld. Middels diverse trappartijen van natuursteen worden bewoners en bezoekers uitgenodigd om langs het water te vertoeven. Ook is er veel aandacht voor groen. De (boom)beplantingen zijn zoals eeuwenlang gebruikelijk was weer gekoppeld aan de Gulp en niet aan de straat. De straat zelf is afgewerkt met verschillende rode klinkermaterialen.

Markt
De Looierstraat is één maal per week het decor voor de warenmarkt. De markt versterkt de levendigheid van het dorp. De herinrichting was aanleiding om gelijk de energievoorzieningen voor de markt te vernieuwen. In een vroegtijdig stadium is PUTkast techniek door de gemeente benaderd. Gedurende het ontwerp proces is in samenspraak met alle betrokken, zoals ontwerpers en marktbeheerders een integraal plan van aanpak met financiële uitwerking gemaakt. Tijdens de realisatie heeft men er voor gekozen om de installaties door PUTkast techniek te laten realiseren. Hiermee had de gemeente het gehele traject in eigen beheer en maximale zekerheid over een goed kwalitatief eindresultaat. Dankzij de diverse PUTkasten zijn er op diverse plekken voldoende aansluitpunten beschikbaar zonder dat men er hinder van heeft.  

Gulpen, Looierstraat