Geldermalsen, Marktplein

2011Project

De feiten
locatie: Geldermalsen, Markt
functie: Markt
realisatie: 2011
opdrachtgever: Gemeente Geldermalsen
toegepast: PUTkast Contactdoos, PUTkast Markt en PUTkast Watertap

Ruime tijd geleden heeft de gemeente vastgesteld dat het oude centrum van Geldermalsen aantrekkelijker, levendiger en goed ontsloten diende te worden. Hiervoor is een centrumplan uitgewerkt met speciale aandacht voor horeca, winkels, parkeergelegenheid en de verkeersstromen. Dit resulteerde in een nieuw inrichtingsplan dat door de gemeente en bureau Elings werd uitgewerkt.

Een belangrijk aandachtspunt bij de herinrichting van het centrum was om de samenhang van de straten en pleinen te vergroten. Daarnaast was het ontwikkelen en benutten van een verblijfsgebied een speerpunt. Dit heeft geleid tot een ontwerp van een rustig straatbeeld met veel ruimte voor voetgangers en fietsers. Ook is er ruimte gecreëerd voor terrassen, diverse banken en kunstobjecten zoals een bronzen beeld en een bijzondere zonnewijzer in het wegdek.

Omdat extra aantrekkelijkheid en levendigheid van het centrum een aandachtspunt was heeft de gemeente besloten om de warenmarkt een extra impuls te geven. Er is gekozen om tijdens de realisatie van de herinrichting nieuwe elektriciteits- en watervoorzieningen aan te leggen die de huidige markt voldoende ruimte geeft voor de toekomst.

De gemeente Geldermalsen heeft in het centrum van Beesd ervaring opgedaan met de kennis en kunde van PUTkast BV. Hier is men zeer tevreden over en daarom is er in een vroegtijdig stadium gevraagd om actief mee te werken aan een ontwerp en verdere uitwerking van de benodigde technische voorzieningen. Dit heeft geleid tot een aanpak met volledig ondergrondse behuizingen.

De energievoorzieningen zijn ondergebracht in een combinatie van uitgebreide PUTkasten model Markt ondersteund door diverse compacte PUTkasten model Contactdoos. Door de meterkasten van Liander onder te brengen in ondergrondse kasten zijn overbodige objecten en kostbare infrastructuur vermeden. Voor drinkwater is een obstakelvrije Watertap toegepast die rechtstreeks op het drinkwaternet is aangesloten.

Door ook de werkzaamheden door PUTkast BV turn-key te laten verzorgen koos de gemeente voor maximale zekerheid en het gemak van volledige ontzorging.

Geldermalsen, Marktplein