Emmen, Centrum

2015Project

De feiten
locatie: Emmen, Centrum
functie: Markt en evenementen
realisatie: 2015
opdrachtgever: Gemeente Emmen
toegepast: PUTkast Contactdoos, PUTkast Markt-Evenement, PUTkast Regeltechniek en PUTkast Watertap

Het centrum van Emmen ondergaat een enorme verandering. Het doel is de stad aantrekkelijker te maken voor de regio om te recreëren, uit te gaan en te winkelen. Dit biedt volop kansen voor werkgelegenheid, toerisme en wonen.

Emmen ondergaat metamorfose
Enkele opvallende projecten zijn: de bouw van de 235 meter lange Hondsrugtunnel. Op het dak van de tunnel is het nieuwe Raadhuisplein gekomen. Een centrumplein van 26.000 m2 met sundecks, skatebaan, speeltoestellen en waterpartijen. Daarnaast zijn in twee jaar tijd alle centrumstraten opnieuw geprofileerd. Begin 2016 volgt de verhuizing van de dierentuin uit het centrum.

Winkelstraten hebben nieuwe verharding
Alle winkelstraten en omliggende straten in het centrum zijn in twee fases voorzien van een nieuwe verharding. Er is gekozen voor één vaste uitstraling van gebakken klinkers. Tevens is al het straatmeubilair vervangen. Hiermee straalt de binnenstad nu eenheid uit. Daarnaast is de bereikbaarheid verbeterd. Ook is op diverse plekken de riolering vervangen.

Nieuwe installaties
De gemeente beschikt over een eigen energienetwerk in het centrum. Dit netwerk vormde de basis voor de nieuwe centrum installatie. PUTkast BV heeft in nauw overleg met alle betrokkenen het ontwerp van de installaties verzorgd. Hierbij is zo veel mogelijk gebruik gemaakt van de bestaande infrastructuur. Het centrum beschikt nu over een riant netwerk dat klaar is voor de toekomst. Dit netwerk is geschikt voor de grotere evenementen zoals de kermis en de ijsbaan, maar ook voor de wekelijkse markt. De verdeelkasten en aansluitpunten zijn obstakelvrij ondergebracht in ondergrondse PUTkasten. Hierbij is onderscheid gemaakt in evenement- en marktkasten. Op deze infrastructuur zijn ook andere installaties aangesloten zoals de pollers en de fontein. Naast de elektra zijn er ook diverse watertapkasten toegepast.

Alles in één hand
Vanaf het eerste voorontwerp tot en met de volledige realisatie (met ingebruikname instructie) heeft PUTkast BV alles verzorgd. Hiermee beschikte alle projectbetrokken over alle kennis en ervaring welk noodzakelijk is voor het welslagen van een dergelijk complex project.

Emmen, Centrum