Eindhoven, Woenselse Markt

2013Project

De feiten
locatie: Eindhoven, Woenselse Markt
functie: Markt
realisatie: 2013
opdrachtgever: Gemeente Eindhoven
toegepast: PUTkast Contactdoos, PUTkast Markt en PUTkast Watertap

De Woenselse Markt in Eindhoven is een groot plein aan de noorzijde van het centrum in Eindhoven. Het plein is begin 1900 door de voormalige gemeente Woensel aangelegd als evenementen- en marktplein. Ruim honderd jaar later wordt het plein elke zaterdag nog steeds gebruikt als marktterrein.

Grote markt
Met ruim 160 kramen is het één van de grootste warenmarkten in Noord Brabant. Op de markt is zo’n beetje van alles te vinden. Naast producten als groenten, fruit, brood en kaas is er ook allerlei kleding, boeken en veel meer dingen. De markt trekt elke zaterdag duizenden mensen uit Eindhoven en omgeving.

Winkelplein
Rondom het driehoekige plein zijn veel winkels gevestigd. Met bekende grote publiekstrekkers als Albert Heijn, Kruitvat en Hema en veel locale winkels trekt het veel publiek. Daarom wordt het plein vooral gebruikt als parkeerplein. Het biedt ruimte aan ca. 230 auto’s.

Herinrichting
Het plein was volledig verouderd zodat een volledige herinrichting noodzakelijk was. De gemeente heeft in een vroegtijdig stadium een speciale klankbordgroep in het leven geroepen. Vertegenwoordigers van bewoners, ondernemers en andere samenwerkingspartners, zoals Politie, Fietsersbond en Platform Gehandicaptenbeleid Eindhoven, waren vanaf het allereerste begin betrokken bij de planvorming én later ook de uitvoering.

Voorbereiding
Deze aanpak met alle betrokkenen is ook gekozen voor de warenmarkt. Met diverse vertegenwoordigers is de meest optimale aanpak voor de markt onderzocht. Bij deze prille planvorming heeft de gemeente ook PUTkast BV benaderd om actief mee te denken bij het aftasten van alle mogelijkheden rondom de installatietechnische voorzieningen.

Ontwerp
Het ontwerp wordt grotendeels vormgegeven door het gebruik als parkeerterrein en als marktterrein. Dit betekend dat er weinig obstakels op het plein mogen staan om zo maximale flexibiliteit te behouden. In het ontwerp was er veel aandacht om het plein ook als verblijfsruimte te gebruiken. Zo is er nu ook ruimte gekomen voor horecaterrassen.

Aanpak installaties
Bij een multifunctioneel gebruik van een plein zijn obstakels uit ten boze. Echter de markt vraagt veel elektrische aansluitpunten. Deze dienen in de nabijheid van de kramen komen om lange kabels te vermijden. Ook is er drinkwater nodig. Dit resulteert in veel installatietechniek met bijbehorende kasten.

Resultaat
Totaal waren er 43 PUTkasten nodig om de gewenste installaties te realiseren. Deze zijn over het gehele terrein verspreid. Hiermee bevinden de elektrische aansluitingen zich altijd in de nabijheid van een kraam. Om een duur voedingsnet te vermijden is er gekozen voor een decentrale aanpak waarbij 13 rechtstreeks zijn aangesloten op het net van het energiebedrijf. Hieruit worden de overige kasten gevoed. Door het unieke twee compartimenten systeem is er een volledige scheiding tussen de contactdozen (gebruik) en de verdeelinrichtingen (beheer). Hiermee voldoet de installatie aan de Arbo-wet. Tevens zijn er twee watertap kasten toegepast die de markt voorzien van drinkwater.

Alles in één hand
De gemeente heeft gekozen om al deze specialistische technieken te laten verzorgen door PUTkast. Naast de levering van de materialen is ook de gehele aanleg en installatie turn-key verzorgd. Na de bedrijfsvaardige oplevering worden alle installaties ook beheerd en onderhouden.

Eindhoven, Woenselse Markt