Dwingeloo, De Brink

2012Project

De feiten
locatie: Dwingeloo, De Brink
functie: PUTkast Markt en PUTkast Evenement
realisatie: 2012
opdrachtgever: Gemeente Westerveld en Installatiebedrijf Klok
toegepast: Watertap

Dwingeloo is een Drents dorp dat onderdeel uitmaakt van de gemeente Westerveld. Het centrum wordt gevormd door de groene brink en is een beschermd dorpsgezicht. De kwaliteit van de openbare ruimte (zoals groenvoorziening, bankjes, bestratingen, prullenbakken en openbare verlichting) voldeden niet meer aan de wensen die de gemeente stelt voor haar openbare ruimte.

Bij de keus van het nieuwe bestratingsmateriaal en het plaatsen van nieuwe lichtmasten en armaturen heeft de gemeente zich laten adviseren door de klankbordgroep. Hierbij zijn duurzaamheid en energiezuinig bepalend, maar ook moet het materiaal passen in de beschermde dorpskern.

Voor de verlichting is gekozen voor een armatuur dat gelijkenissen vertoond met de verlichting zoals die vroeger op de brink stond. Het armatuur is voorzien van LED verlichting en kan worden gedimd. De keus van de straatstenen viel op de Varia mix.

Ook zijn de voorzieningen voor de week markt en evenementen onderhanden genomen. In het gehele projectgebied zijn diverse STRAATkasten model Energiezuil toegepast. Deze zijn in een passende kleur gebracht waardoor deze kasten nauwelijks opvallen. De Energiezuil beschikt over drie gescheiden compartimenten (energiebedrijf, beheerdersdeel en gebruikersdeel) en zijn uitermate ergonomisch voor de gebruikers (zoals kooplieden). Daarnaast zijn er enkele PUTkasten model Watertap toegepast waardoor men beschikt over voldoende drinkwater.

Dwingeloo, De Brink

Ook zo’n mooi project met ons aangaan?

Marco Ekelmans

Specialist buitenruimtes

LinkedIn Profiellink