Dokkum, Grote Breedstraat

2009Project

De feiten
locatie: Dokkum, Grote Breedstraat
functie: Markt
realisatie: 2009
opdrachtgever: Gemeente Dongeradeel
toegepast: PUTkast Markt

Eind jaren negentig is op last van het gemeentebestuur de weekmarkt van Dokkum verhuist naar het plein Markt. Achteraf was dit een minder gelukkige keuze. De bezoekersaantallen liepen terug en een aantal kooplieden verliet de markt.

In overleg met de gemeente en alle betrokkenen is besloten de markt terug te plaatsen bij het (winkel)centrum van deze historische vestingstad. Om de verhuizing van de markt mogelijk te maken diende er nieuwe voorzieningen te worden gerealiseerd. Gezien het esthetische karakter van het monumentale centrum was het wenselijk om deze kasten obstakelvrij te maken.

De gemeente had slechte ervaringen met eerder toegepaste inplugbare verdeelkasten en benaderde diverse marktpartijen voor een acceptabel alternatief. Er werd om een totaal werkende oplossing gevraagd. PUTkast BV heeft deze uitdaging opgepakt door meerdere voorstellen uit te werken en deze te voorzien van investeringskosten en exploitatiemodellen. Hiermee kon de gemeente een weloverwogen keuze maken zonder achteraf voor verrassingen komen te staan.

Uiteindelijk is er gekozen voor drie PUTkasten model Markt. Deze zijn rechtstreeks aangesloten op het elektriciteitsnet van Liander waardoor een bovengrondse voedingskast met separaat netwerk werd vermeden. Dit had de meest economische aanpak qua projectkosten en dit leverde de gunstigste exploitatielasten op.

Alle voorzieningen zijn onder regie van PUTkast BV binnen een dag geplaatst, geïnstalleerd, aangesloten en bedrijfsvaardig opgeleverd. Hiermee werd de overlast voor de gemeente, bewoners, bezoekers en winkeliers tot een minimum beperkt.

Dokkum, Grote Breedstraat

Ook zo’n mooi project met ons aangaan?

Marco Ekelmans

Specialist buitenruimtes

LinkedIn Profiellink