Diemen, Centrum

2012Project

De feiten
locatie: Diemen, Centrum
functie: Markt en evenement
realisatie: 2012
opdrachtgever: Gemeente Diemen
toegepast: PUTkast Contactdoos, PUTkast kWh-meter, PUTkast Markt, PUTkast Regeltechniek, PUTkast Watertap en Watermeterput

Toen de eigenaar van winkelcentrum Diemerplein het initiatief nam het winkelcentrum te vernieuwen, haakte de gemeente aan. Een aanzienlijk deel van het openbaar gebied in het Diemense centrum werd heringericht.

In Diemen werd de omgeving van het winkelcentrum, het stadhuis en andere publieke voorzieningen heringericht. Landschapsarchitect Elberfeld koos ervoor het gebied als eenheid te ontwerpen, waarbij zowel het Diemerplein als de hoofdwinkelstraat werd ingericht met nieuwe stadsbomen, frisse bestrating en houten straatmeubilair. De beleving van de voetganger staat in het plan centraal, maar ook met auto- en fietsverkeer is rekening gehouden.

Van doorsnee naar onderscheidend
Het winkelcentrum bevindt zich langs de Ouddiemerlaan en het naastgelegen plein. In de oude situatie was de maaiveld afwerking een doorsnee invulling van asfalt, betonklinkers en standaard tegels. De gemeente heeft gekozen voor een onderscheidende kwalitatieve inrichting van het maaiveld. Het gebied wordt voorzien van fraaie licht geel gebakken klinkers. Middels donkergrijze banden en verschillende bestratingspatronen wordt het gebruik van het gebied aangeduid.

Marktplein
Om het verblijf in het gebied te stimuleren zijn er diverse bomen geplaatst met fraaie zitbanken. Er mogen op het plein horeca terrassen worden geplaatst. Tevens is er op het plein een fontein aangelegd. Het plein en een deel van de Ouddiemerlaan wordt op elke woensdag gebruikt door de druk bezochte warenmarkt.

Veel techniek
De warenmarkt en de fontein vragen de nodige techniek. Deze voorzieningen mogen geen hinder veroorzaken en een logische aanpak hierbij zijn ondergrondse kasten. Na een marktoriëntatie door de gemeente is PUTkast BV benaderd om een integraal aanpak uit te werken. Dit heeft geleid tot complete en samenhangende installaties voor elektriciteit en water. Er staan nu, achter de marktkramen, op regelmatige afstanden aansluitpunten waarmee de kooplieden eenvoudig kunnen aansluiten op elektra. Lange kabels en kabels in het publieksgebied worden hierdoor vermeden. Tevens is de besturingstechniek voor de fontein en de aansluitingen voor de perscontainers onopvallend onder de grond weggewerkt.

Alles in één hand
De gemeente heeft gekozen om al deze specialistische technieken te laten verzorgen door PUTkast. Naast de levering van de materialen is ook de gehele aanleg en installatie verzorgd. Na de bedrijfsvaardige oplevering worden alle installaties ook beheerd en onderhouden.

Diemen, Centrum