Deurne, Markt

2007Project

De feiten
locatie: Deurne, Markt
functie: Markt
realisatie: 2007
opdrachtgever: Gemeente Deurne
toegepast: PUTkast Contactdoos, PUTkast Markt, PUTkast Waterkraan

De Brabantse gemeente Deurne heeft enkele jaren geleden de ambitie uitgesproken om het oude dorpscentrum van Deurne een flinke impuls te geven zodat het centrum het kloppend dorpshart blijft. Dit heeft geleid tot een stedenbouwkundig plan waarbij een nieuw cultureel centrum, woningen en winkels worden gerealiseerd. Tevens is er besloten om het gehele voetgangersgebied te voorzien van een nieuw profiel.

Het voetgangersgebied bestaat uit diverse winkelstraten en de markt. De uitvoering is gestart in de winkelstraten waarbij ook de ondergrondse infrastructuur is gemoderniseerd. Het sluitstuk van dit project was de herprofilering van de markt. Dit plein is deels omzoomt met bomen en wordt multifunctioneel gebruikt voor onder andere evenementen en de weekmarkt.

Om het marktplein meer ruimte te bieden is de voormalige muziektent gesloopt. Deze wordt vervangen door een mobiele variant waardoor er een hogere flexibiliteit wordt gecreëerd. Met het slopen van de muziektent vervielen ook de vaste voorzieningen (water en elektriciteit) ten behoeve van markt en evenementen.

Het ontwerp van de markt voorziet een ruim plein met een optimale flexibiliteit qua gebruik. Het spreekt voor zich dat de installatietechnische voorzieningen hierbij geen obstakel mogen vormen en de keuze voor ondergrondse kasten was een logische. Het project diende in een relatief kort tijdsbestek te worden gerealiseerd waardoor de overlast tot een minimum werd beperkt.

PUTkast BV is door de gemeente gevraagd om het gehele traject turnkey te verzorgen. Door deze aanpak is de gemeente volledig ontzorgt en heeft maximale zekerheid voor een vast bedrag. Bij dit project is begonnen met een inventarisatie van gewenste voorzieningen. Dit is onder meer afgestemd op de marktindeling, regelgeving en toekomstige ontwikkelingen. Deze input is vertaald in een meest economisch ontwerp waar veel aandacht is voor minimale exploitatiekosten en maximale duurzaamheid.

Vervolgens is door PUTkast BV de gehele realisatie verzorgd waarbij de kasten zijn geleverd, geplaatst en zijn aangesloten. Hierbij is nauw samengewerkt met de civiele aannemer waardoor de herprofilering ongehinderd heeft plaatsgevonden.

Voor dit project zijn diverse modellen PUTkasten (sommige met rechtstreekse voeding van Enexis) toegepast waarmee optimaal maatwerk is geleverd. Het project is op tijd voor de intocht van Sinterklaas bedrijfsvaardig opgeleverd. Een onderdeel van de oplevering was het onderhoudsplan en een uitgebreide instructie aan de betrokkenen. Met de realisatie van dit project heeft Deurne ook installatie technisch een kloppend dorpshart.

Deurne, Markt

Ook zo’n mooi project met ons aangaan?

Marco Ekelmans

Specialist buitenruimtes

LinkedIn Profiellink