Den Helder, Beatrixstraat

2014Project

De feiten
locatie: Den Helder, Beatrixstraat
functie: Markt- en evenementen
realisatie: 2014
opdrachtgever: Gemeente Den Helder en Zeestad
toegepast: PUTkast Markt

De centrale winkelstraat in het centrum van Den Helder is volledig vernieuwd. Het afgelopen jaar is de Beatrixstraat heringericht. Het project maakt onderdeel uit van de stedelijke vernieuwing.

Een stad met uitdagingen
De laatste decennia is Den Helder geconfronteerd met een forse daling van het aantal inwoners. Deze daling wordt mede veroorzaakt door de vele bezuinigingen bij de grootste werkgever in de stad; de Marine. Deze krimp leidde tot de noodzaak voor stedelijke vernieuwing. Hiervoor is een zelfstandige organisatie opgericht: Zeestad. Dit is een samenwerkingsverband van de gemeente Den Helder, de provincie Noord-Holland en de ministeries van Vrom en Defensie.

Centrale Winkelstraat
Zeestad voert in Den Helder het omvangrijke stedelijke vernieuwingsproces uit. Enkele jaren gelden zijn de voorbereidingen gestart van de herinrichting van de centrale winkelstraat. Het ontwerp is samen met de inwoners van Den Helder tot stand gekomen.

Meer verblijfsgebied
Belangrijk uitgangspunt in het ontwerp is een dubbele bomenrij in het midden van de straat. Dit levert een riante wandelpromenade onder de bomen op. De promenade is bestraat met keien van natuursteen. Aan weerzijde van deze promenade is een rijbaan voor één richting verkeer aangelegd.

De rijbanen zijn ingericht als 30 km zone waarbij auto’s en fietsers de zelfde baan delen. Het gebied is autoluw ingericht. Er zijn geen parkeerplaatsen en tijdens winkeltijden worden de rijbanen afgesloten voor autoverkeer. Het winkelend publiek heeft hiermee de maximale ruimte. Tussen de rijbanen en de winkels zijn brede trottoirs gerealiseerd. De rijbanen en trottoirs zijn afgewerkt met rode gebakken klinkers.

Multifunctioneel gebruik
In het ontwerp is ook rekening gehouden met de wens om de straat multifunctioneel te gebruiken. Zo is er meer ruimte voor horeca terrassen en aflopen winter was er een unieke ijsbaan. Het gebied dient ook ruimte te bieden aan de wekelijkse warenmarkt.

Technische voorzieningen
Om de diverse gebruiksmogelijkheden van de straat te faciliteren zijn er speciale technische voorzieningen noodzakelijk. Zo vragen diverse evenementen en de markt de nodige elektrische aansluitingen. In de voorbereidende fase heeft de gemeente samen met PUTkast BV een aanpak uitgewerkt waarbij slim gebruik is gemaakt van diverse bestaande voorzieningen. In de straat zelf zijn diverse obstakelvrije PUTkasten model Markt toegepast. Deze zijn door PUTkast BV geleverd, gerealiseerd en bedrijfsvaardig in gebruik genomen. Hiermee beschikken alle betrokken over moderne en duurzame voorzieningen die nauwelijks opvallen.

Den Helder, Beatrixstraat