Den Haag, Buitenhof

2007Project

De feiten
locatie: Den Haag, Buitenhof
functie: Verkeersregelinginstallatie
realisatie: 2007
opdrachtgever: Gemeente Den Haag en Erdi Verkeerstechniek
toegepast: PUTkast kWh-meter, PUTkast Regeltechniek

Het Buitenhof in Den Haag ligt pal naast het regeringscentrum op het Binnenhof. Net als het Binnenhof kent het Buitenhof een rijke historie en zeer een intensief gebruik. Voor de gemeente redenen genoeg om het plein van een nieuw en luxe natuurstenen afwerking te voorzien.

Gelijktijdig met deze herprofilering zijn de verkeersinstallaties aangepakt. Het plein is autovrij maar dient wel toegankelijk te zijn voor bevoorradingsverkeer en bijzonder bestemmingsverkeer. Hiervoor zijn verzinkbare palen aangebracht (pollars) die omlaag kunnen voor geautoriseerd verkeer.

Om te voorkomen dat ongeautoriseerd verkeer op het plein kan komen zijn de vier trambanen voorzien van beweegbare rvs klaphekken die selectief open gaan op het moment dat er een tram passeert.

Beide installaties vragen om uitgebreide besturings- en regelinstallaties. Daarnaast is er een hydrolyse installatie nodig om de palen en de hekken te kunnen laten bewegen. Deze technieken dienen in een behuizing te worden ondergebracht. Het spreek voor zich dat op een dergelijk prominente locatie een traditionele bovengrondse kast geen optie was. PUTkast BV benaderd om hiervoor een passende oplossing uit te werken. In nauwe samenwerking met de systeemleverancier, Erdi, zijn twee speciale PUTkasten model Regeltechniek uitgewerkt waarin alle benodigde techniek is ondergebracht.

Bijzonder aan deze kasten is de wijze van bedienen: na het openen van de deksel wordt via een verticaal bewegend hefplateau wordt de gehele installatie boven het maaiveld gebracht waarna men net als bij een straatkast kan werken.

Voor de elektrische voeding met kWh-meter van Stedin is een PUTkast model kWh-meter ondergebracht. Met deze nieuwe innovatieve aanpak is nu ook voor grote verkeersregelinstallaties een ondergrondse oplossing beschikbaar.

Den Haag, Buitenhof

Ook zo’n mooi project met ons aangaan?

Marco Ekelmans

Specialist buitenruimtes

LinkedIn Profiellink