Den Burg, Groeneplaats

2020Project

De feiten
locatie: Den Burg, Groeneplaats
functie: Markten en Evenementen
realisatie: 2020
opdrachtgever: Gemeente Texel
toegepast: PUTkast Markt-Evenement, PUTkast Contactdoos en PUTkast kWh-meter

Hart hersteld

De grootste plaats op het Waddeneiland Texel is Den Burg. Een plaats met een rijke historie die terug gaat tot in de 14e eeuw. Het centrum van Den Burg wordt gevormd door de Groeneplaats. Onlangs is de eerste fase van de herinrichting afgerond waardoor het hart van het centrum deels is hersteld.

Karakter verloren gegaan
Het oorspronkelijke kleinschalige en gesloten karakter van het centrum is verloren gegaan door de afbraak van het oorspronkelijke gemeentehuis, door diverse verkeersmaatregelen en schaalvergroting.

Met de herinrichting is een begin gemaakt met het terugbrengen van de oorspronkelijke cultuurhistorische kenmerken. Deze bestaat uit een kleinschalige opzet van de openbare ruimte die wordt begrenst door passende bebouwing. Ook dient het naastgelegen park een volwaardig onderdeel te worden van het centrum.

Herinrichting Vismarkt en deel Groeneplaats
Na de afronding van de nieuwbouw van enkele panden is het eerste deel van het plein en de naastgelegen Vismarkt opnieuw ingericht. De vernieuwde inrichting voldoet aan de eisen van deze tijd zoals duurzaamheidsaspecten en ruimte voor fietsers en voetgangers. Ook is er op het plein ruimte gemaakt om er gezellig te verblijven. Zo is het monumentale vismarktgebouw verbouwt naar een horeca gelegenheid met ruimte terrassen.

Bij de herinrichting is het plein ook geschikt gemaakt voor de wekelijkse warenmarkt. Deze wordt (vooral in het toeristenseizoen) goed bezocht.

Energie zonder obstakels
In een vroegtijdig stadium van de voorbereidingen is BUITENkast techniek (voorheen PUTkast techniek) door de gemeente benaderd om mee te werken aan de uitwerking van de technische plannen en financiële uitwerking. Later is er nauw samengewerkt met bureau SmitsRinsma om de plannen te vertalen in een gebalanceerd technisch ontwerp waarbij alle voorzieningen obstakelvrij in PUTkasten zijn ondergebracht. Uiteindelijk is de gehele realisatie door BUITENkast techniek verzorgd waardoor de  gemeente van begin tot eind alles in één hand had en verzekerd was van een goed resultaat.

Den Burg, Groeneplaats