Delft, Zuidergracht

2003Project

De feiten
locatie: Delft, Zuidergracht
functie: Nutsvoorzieningen voor woonboten
realisatie: 2003
opdrachtgever: Gemeente Delft
toegepast: Straatkast Meterkast RVS

De Zuidergracht in Delft is één van de vele historische plekken in de oude binnenstad van Delft. Decennia lang is er weinig aandacht besteed aan deze plek. Begin deze eeuw is gestart met de ontwikkeling van nieuw vastgoed langs de gracht. Voor de gemeente een ideale gelegenheid om de gracht grootschalig op te knappen.

Eén van de belangrijke werkzaamheden was het weer op diepte brengen van de gracht. Hiervoor werd een grootschalig baggerproject opgezet. Dit was een grote uitdaging omdat in deze smalle gracht ook verscheidene woonboten liggen. Via een uitgekiend programma zijn de baggerwerkzaamheden uitgevoerd. Aansluitend zijn de kadevoorzieningen vernieuwd. Een onderdeel hiervan zijn de woonbootvoorzieningen.

De gemeente heeft ervoor gekozen om alle nutsvoorzieningen integraal aan te pakken en te moderniseren. Hiermee is de oude wildgroei van verschillende kasten, spanmasten met kabels door de lucht en onveilige situaties in één keer verleden tijd. Voor dit project zijn diverse dubbele integrale meterkasten van STRAATkast ingezet. Per meterkast zijn alle nutsvoorzieningen van twee woonboten ondergebracht. Elke woonbooteigenaar heeft een eigen afsluitbare toegangsdeur.

In een meterkast zijn de elektriciteitsmeter, gasmeter, watermeter (via speciale maatwerk sokkel), kpn-aansluting en cai-aansluiting ondergebracht. Via een verzamelleiding gaan deze voorzieningen naar de woonboot. Ook is in de meterkast een kastverlichting aanwezig en een wandcontactdoos voor werkzaamheden. Hiermee zijn alle functies in één kast ondergebracht. Door de meterkasten te plaatsen in een groene haag vallen deze nauwelijks op in het straatbeeld.

Delft, Zuidergracht

Ook zo’n mooi project met ons aangaan?

Marco Ekelmans

Specialist buitenruimtes

LinkedIn Profiellink