Delft, Markt

2018Project

De feiten
locatie: Delft, Markt
functie: Markt
realisatie: 2018
opdrachtgever: Stichting Marktpromotie Delft
toegepast: PUTkast Markt

Elke donderdag staat op het marktplein een warenmarkt met ruim 150 kooplieden. Deze markt staat midden in het historische centrum van Delft.

Oude voorzieningen
De elektriciteit voor de markt werd betrokken uit diverse verouderde kasten die niet meer voldeden. Ze waren onveilig en veroorzaakten regelmatig storingen wat leidde tot hoge onvoorziene kosten. Daarnaast waren de kasten onvriendelijk te bedienen.

Nieuwe beleid
Nadat de Stichting Marktpromotie Delft de exploitatie van de gemeente had overgenomen is direct begonnen met het uitwerken van een plan om de elektriciteitsvoorzieningen te renoveren. PUTkast BV is benaderd om te adviseren voor de meest optimale aanpak. Na een uitgebreide inventarisatie en diverse overleggen zijn er verschillende technische opties uitgewerkt. Hierbij is onder meer gekeken naar de aanlegkosten en de periodieke exploitatielasten.

Vele voordelen
Het plan van aanpak heeft er toe geleid dat er diverse obstakelvrije PUTkasten. Deze kasten bieden voldoende aansluitmogelijkheden voor de marktkooplieden. Doordat de bestrating in de deksels naadloos doorloopt vallen de kasten nauwelijks op en wordt er geen afbreuk gedaan aan het historische karakter van de straat. Daarnaast beschikken de kasten over een twee compartimenten systeem die een scheiding biedt tussen beheer en gebruik.

Delft, Markt

Ook zo’n mooi project met ons aangaan?

Marco Ekelmans

Specialist buitenruimtes

LinkedIn Profiellink