Delft, Burgwal en Brabantse Turfmarkt

2017Project

De feiten
locatie: Delft, Burgwal en Brabantse Turfmarkt
functie: Markt
realisatie: 2017
opdrachtgever: Stichting Marktpromotie Delft
toegepast: PUTkast Markt

Elke zaterdag wordt in het historische centrum van Delft een gezellige warenmarkt gehouden. Deze staat op de Burgwal en de Brabantse Turfmarkt. Deze markt met zo’n 50 kramen staat op het middendeel van beide straten wat vroeger de gracht was. Mede door de vele leuke winkels aan weerszijden van de straten is de markt een druk bezochte plek.

Oude voorzieningen
De elektriciteit voor de markt werd betrokken uit vijf grotere bovengrondse kasten die midden in de straten stonden. Deze kasten voldeden niet meer. Ze waren onveilig, boden te weinig vermogen en veroorzaakten regelmatig storingen wat leidde tot hoge onvoorziene kosten. Daarnaast waren de kasten een hinderlijk obstakel en deden de kasten afbreuk aan het monumentale karakter van het gebied.

Nieuwe beleid
Nadat de Stichting Marktpromotie Delft de exploitatie van de gemeente had overgenomen is direct begonnen met het uitwerken van een plan om de elektriciteitsvoorzieningen te renoveren. PUTkast BV is benaderd om te adviseren voor de meest optimale aanpak. Na een uitgebreide inventarisatie en diverse overleggen zijn er verschillende technische opties uitgewerkt. Hierbij is onder meer gekeken naar de aanlegkosten en de periodieke exploitatielasten.

Vele voordelen
Het plan van aanpak heeft er toe geleid dat de bovengrondse kasten vervangen zijn door vier obstakelvrije PUTkasten. Deze kasten bieden voldoende aansluitmogelijkheden voor de marktkooplieden. Doordat de bestrating in de deksels naadloos doorloopt vallen de kasten nauwelijks op en wordt er geen afbreuk gedaan aan het historische karakter van de straat. Dankzij de nieuwe kasten is er een veilige situatie en zijn de exploitatiekosten aanzienlijk gedaald.

Delft, Burgwal en Brabantse Turfmarkt

Ook zo’n mooi project met ons aangaan?

Marco Ekelmans

Specialist buitenruimtes

LinkedIn Profiellink