Boxmeer, Raadhuisplein

2011Project

De feiten
locatie: Boxmeer, Raadhuisplein
functie: Markt- en evenementenplein
realisatie: 2011
opdrachtgever: Gemeente Boxmeer
toegepast: PUTkast Contactdoos, PUTkast Markt, PUTkast Verlichting, PUTkast Watertap

Het Raadhuisplein in Boxmeer was tot voor kort geen publieke plaats, maar vooral een verkeersplein. Fietsers en auto’s denderden langs het gemeentehuis, in plaats van voetgangers. Dat was het college van B en W een doorn in het oog. Simpelweg het plein afsluiten voor wegverkeer was niet de enige oplossing. De verblijfsfunctie op het plein moest worden verbeterd. In samenspraak met de marktkooplieden is besloten de gezellige weekmarkt in Boxmeer te verhuizen naar het plein. Dit leidde automatisch tot de behoefte in technische voorzieningen. ‘De markkooplui zijn zeer enthousiast over de verhuizing’, zegt projectleider nieuwe werken Ger Doreleijers van de gemeente Boxmeer. ‘Het spreekt voor zich dat een dergelijk multifunctioneel plein obstakelvrij ingericht moet worden. Daarvoor wilden we ondergrondse stroomvoorzieningen aanbrengen. PUTkast voorziet daarin. Als gemeente hebben we gelijk bepaald dat met het plein ook een duidelijke kwaliteitsslag gemaakt moest worden. PUTkast is medeverantwoordelijk geweest voor het uiteindelijke resultaat, waar wij trots op zijn.’

Netjes en professioneel
PUTkast werd gevraagd een voorstel te doen voor de ondergrondse aanleg van stroom- en watervoorzieningen voor de markt. ‘PUTkast heeft dat netjes en professioneel uitgewerkt en heeft tevens de ondergrondse basis gelegd voor de ledverlichting in nieuwe bestrating van het plein.’ De ‘voeding’ van water en stroom alsmede elektra voor de ledverlichting komt uit de bekende roestvrijstalen PUTkasten die vrijwel onzichtbaar verzonken zijn in de vloer van het vernieuwde Raadhuisplein. Doreleijers: ‘De grotere PUTkasten zijn als het ware in de bestrating opgenomen, met een plaveisel van Metten dat over de deksel van de PUTkast heenloopt. Dat is zo goed gedaan, dat je geen verschil ziet tussen de deksels en de rest van de bestrating. Metten heeft speciaal voor dit doel stenen op dikte aangeleverd bij PUTkast, die ze als bekleding op de deksels van de PUTkasten heeft aangebracht.’

Gebruiksvriendelijk
Doreleijers: ‘Voor het aanleggen van de ondergrondse voorzieningen voor een weekmarkt moet je de nodige kennis in huis halen. Aan het einde van de rit kan ik alleen maar constateren dat we erg tevreden zijn. PUTkast heeft een gebruiksvriendelijk systeem aangelegd. De bediening vanuit de centrale schakelkast is eenvoudig en doelmatig. PUTkast heeft onze mensen wegwijs gemaakt met de werking van de kasten. Kleine storingen met kortsluiting kunnen we zodoende zelf oplossen. Bij grotere calamiteiten blijft PUTkast altijd beschikbaar.’ Marco Ekelmans van PUTkast is blij met het behaalde resultaat in Boxmeer. ‘We zijn in een vroeg stadium door de gemeente gevraagdom mee te denken over de inrichting. Tijdens een gesprek werd ons gevraagd steeds meer te doen. Naast de markt voorzien we ook in de stroombehoefte van evenementen, met name tijdens de kermis, het jaarlijks terugkerende carnaval en tijdens een evenement als Daags na de Tour (wielerronde, red).’

Ledverlichting
Ekelmans: ‘De stroomvoorziening naar de ledverlichting was een bijzondere opdracht die wij geheel voor onze rekening hebben genomen. Ledverlichting werkt met een zeer lage spanning en dat heeft tot gevolg dat de afstand van de bron tot de lampjes zelf niet zo groot kan zijn vanwege het stroomverlies. Bovendien wilde de gemeente de ledverlichting niet parallel schakelen met de openbare verlichting in de straat. Dus was het logisch dat wij de stroomvoorziening zouden verzorgen. Als de gemeente tijdens carnaval overdag de leds wil laten branden, kunnen die vanuit onze centrale schakelkast onafhankelijk in worden geschakeld. Speciaal voor de ledverlichting hebben we gezorgd voor aparte meet- en regelapparatuur en de bekabeling. De leverancier van de leds hoefde zich alleen maar zorgen te maken over waar hij zelf goed in is.’ Ger Doreleijers van de gemeente: ‘PUTkast kwam ons al heel snel heel professioneel over. Het bedrijf vertaalde onze wens in een praktische oplossing voor het Raadhuisplein. Van ontwerp tot uitvoering zijn wij door PUTkast begeleid en we zijn daar absoluut niet teleurgesteld over. Nee, met PUTkast hebben we een goede keuze gemaakt.’

(c) 2011 Stedelijk Interieur

Boxmeer, Raadhuisplein