Blerick, Kloosterstraat

2003Project

De feiten
locatie: Blerick, Kloosterstraat
functie: Markt
realisatie: 2003
opdrachtgever: Gemeente Venlo
toegepast: PUTkast Markt

Elke vrijdag wordt in de winkelstraat van het Limburgse Blerick, de Kloosterstraat, een warenmarkt gehouden. Uniek is aan deze markt is dat deze tot het einde van de koopavond duurt. Hiermee kan het winkelend publiek optimaal genieten van de markt.

Tijdens de voorbereiding van de herprofilering van de Kloosterstraat was er ook veel aandacht voor de marktvoorzieningen. De huidige bovengrondse elektrische voedingskasten functioneerde matig en waren hinderlijke obstakels. De gemeente Venlo, waar Blerick een onderdeel van is, had enkele jaren daarvoor goede ervaringen op gedaan met de ondergrondse PUTkast voor markten. Men heeft sinds de opening, in 1999, achttien PUTkasten in gebruik op het Mgr. Nolensplein.

De vernieuwde Kloosterstraat is het middengebied uitgevoerd met donkergrijs natuurstenen materialen. De zijkanten is uitgevoerd met donker rood klinkermateriaal. In deze strook zijn ondermeer de bomen en de fietsrekken geplaatst. Daarnaast zijn er ook acht PUTkasten model Markt toegepast die rechtstreeks zijn aangesloten op het elektriciteitsnet. Hiermee wordt optimaal geprofiteerd van de lage exploitatiekosten. Door deze aanpak is de markt van Blerick klaar voor haar toekomst.

Blerick, Kloosterstraat

Ook zo’n mooi project met ons aangaan?

Marco Ekelmans

Specialist buitenruimtes

LinkedIn Profiellink