Bladel, Burgemeester van Houdtplein

2008Project

De feiten
locatie: Bladel, Burgemeester van Houdtplein
functie: Energie voor evenementen en verlichting
realisatie: 2008
opdrachtgever: Gemeente Bladel en Spitters Elektrotechniek
toegepast: PUTkast Evenement, PUTkast Regeltechniek, PUTkast Watertap

Enige tijd geleden zijn er in het Brabantse Bladel een aantal gebouwen naast de RK kerk gesloopt. Op verzoeken van inwoners heeft de gemeente besloten deze nieuwe open ruimte te behouden en niet te bebouwen. Het bestaande Burgemeester Van Houdtplein kon hiermee worden vergroot.

Dit was aanleiding tot een gehele reconstructie van het plein. De bestaande weg is verlegd in oostelijke richting waardoor er meer ruimte werd gecreëerd voor het plein. Voor de muziekschool is in de natuurstenen bestrating een stoort podium aangelegd. Een groot gedeelte van het plein is verlaagd. In de kuil is een zwarte half verharding aangebracht. Naast de fraaie afwerking met bomen en modern straatmeubilair is er ook veel aandacht geschonken aan de verlichting. In de zitelementen rondom het verlaagde gedeelte en de trappen is led-verlichting aangebracht. Hierdoor zijn ook in het donker de randen en trappen goed zichtbaar.

In de boomroosters zijn lichtspots geplaatst die de bomen in het donker fraai aanlichten. Voor deze bijzonder verlichting zijn diverse technische voorzieningen noodzakelijk zoals beveiligingen, schakelapparatuur en voedingen. Doordat men streefde naar een ethisch fraai plein was een traditionele bovengrondse kast geen optie. Tevens zijn er in de toekomst evenementen op het plein voorzien waarvoor ook elektriciteit- en watervoorzieningen nodig zijn. Ook dit mocht geen obstakel vormen.

Al snel werd PUTkast BV benaderd om te participeren in dit project. In overleg met de betrokkenen is ervoor gekozen om een PUTkast model Evenement toe te passen waarin de voeding vanuit het net van Enexis is ondergebracht en waarin diverse aansluitingen zijn ondergebracht voor het houden van evenementen. Daarnaast voedt deze kast ook de voorzieningen voor de verlichting.

Deze technische voorzieningen zijn ondergebracht in een separate PUTkast model Regeltechniek. Hierdoor zijn tevens beide gebruiksfuncties gescheiden. Tot slotte is er een PUTkast model Watertap toegepast waarin vijf tapkranen zijn ondergebracht ten behoeve van de evenementen. Deze is rechtstreeks aangesloten op het drinkwaternet. Door het brede assortiment van verschillende PUTkasten kon er ook voor dit project optimaal maatwerk worden geleverd en ingespeeld op de specifieke behoeften van de gemeente.

Bladel, Burgemeester van Houdtplein

Ook zo’n mooi project met ons aangaan?

Marco Ekelmans

Specialist buitenruimtes

LinkedIn Profiellink