Best, Raadhuisplein

2016Project

De feiten
locatie: Best, Raadhuisplein
functie: Markt en evenementen
realisatie: 2016
opdrachtgever: Gemeente Best
toegepast: PUTkast Contactdoos, PUTkast Markt en PUTkast Waterkraan

Het centrum van Best heeft een ware metamorfose ondergaan. De openbare ruimte is de afgelopen periode grootschalig aangepakt. Er is een compleet nieuw openbaar gebied ontstaan dat uitnodigt om te verblijven, te bezoeken en te gebruiken. Sluitstuk vormde de reconstructie van het Raadhuisplein.

Autoluw gebied
Samen met een deel van de Hoofdstraat is het Raadhuisplein volledig opnieuw ingericht. Bij het tot stand komen van het ontwerp zijn inwoners, ondernemers, vastgoedeigenaren en diverse andere partijen nauw betrokken geweest. Dit heeft er mede tot geleid dat de Hoofdstraat van een drukke autoweg is getransformeerd naar een autoluw gebied waar veel ruimte is voor winkels en horeca.

Nieuw Dorpscentrum
Het Raadhuisplein vormt het nieuwe dorpscentrum. Het plein is vooral ingericht als gezellig verblijfsplein. Zo zijn er maar liefst twee waterelementen en diverse zit gelegenheden. Ook zijn er bestaande elementen als het Carillon en de Kiosk gehandhaafd.

Flexibele inrichting
Met de inrichting van het plein is rekening gehouden met ruimte voor diverse evenementen zoals de kermis en carnaval. Ook is er ruimte voor de wekelijkse markt. Daarom zijn diverse elementen aan de randen van het plein geplaatst en is de fontein volledig vlak uitgevoerd. Bijzondere elementen zijn de verplaatsbare boombakken. Deze kunnen eenvoudig worden verplaatst.

Elektrische voorzieningen
De verplaatsbare boombakken zijn voorzien van LED-spots. Hiervoor zijn in het plein onder elke verplaatsbare boombak een PUTkast model Contactdoos aangebracht. Zo kan men zeer eenvoudig de verlichting vast- of loskoppelen. Tevens zijn deze PUTkasten voorzien van een waterkraan waarmee de bomen voorzien worden van water. Voor de markt en evenementen zijn diverse PUTkasten model Markt toegepast. Deze zijn rechtstreeks aangesloten op het netwerk van Enexis.

Alles in één hand
Vanaf het eerste ontwerp is PUTkast BV nauw betrokken geweest bij het project. Dit heeft geleid tot een succesvolle implementatie en efficiënt beheer van PUTkasten.

Best, Raadhuisplein