Barneveld, Gowthorpeplein

2009Project

De feiten
locatie: Barneveld, Gowthorpeplein
functie: Parkeerterrein geschikt voor markten en evenementen
realisatie: 2009
opdrachtgever: Gemeente Barneveld
toegepast: PUTkast Contactdoos, PUTkast Watertap, PUTkast Markt

Onlangs heeft de gemeente Barneveld de werkzaamheden op het Gowthorpeplein afgerond. Dit parkeerterrein met omliggend gebied is opnieuw integraal ingericht en voorzien van de nodige voorzieningen.Het Gowthorpeplein is mede herontwikkeld zodat burgers en bezoekers achteraf betalen voor parkeren in plaats van vooraf. Dit levert een aantal voordelen op. Bijvoorbeeld dat men niet meer te veel of te weinig betaald. Om dit mogelijk te maken was een andere inrichting van het terrein noodzakelijk.

Bij de herinrichting van het gebied is getracht met hergebruik van bestaande materialen te komen tot een zo sober en doelmatig mogelijke inrichting. Door het toepassen van divers modern straatmeubilair is er een mooie uitstraling ontstaan. Daarnaast heeft de gemeente ervoor gekozen om een openbare toiletvoorziening te realiseren dat volautomatisch en zelfreinigend is. Naar verwachting zal in het voorjaar van 2010 de wekelijkse markt vanaf de huidige locatie in de Kapteijnstraat verhuizen naar het nieuwe plein. Hiermee sluit de markt uitstekend aan op de naast gelegen winkelvoorzieningen. Tijdens de aanleg van het plein is al rekening gehouden met de noodzakelijke marktvoorzieningen.

Het spreekt voor zich dat bij een dergelijk meerzijdig gebruik van een terrein de technische voorzieningen obstakelvrij dienen te zijn.Door eerdere positieve ervaringen bij de gemeente Barneveld is PUTkast BV wederom benaderd om dit project geheel te verzorgen. In een vroegtijdig stadium zijn de eerste overleggen gevoerd en de eerste concept plannen gemaakt.

Dit heeft geleid tot een integraal plan voor alle noodzakelijke technische voorzieningen. Door het brede scala aan PUTkast modellen was het mogelijk om optimaal maatwerk te beiden. Zo worden er vier PUTkasten model Markt gebruikt die rechtstreeks worden gevoed vanuit het net van Liander. Hiermee wordt optimaal ingespeeld op de gunstigste tariefstructuur. Naast het voorzien van stroom op de markt worden deze PUTkasten ook gebruikt voor het voeden van de parkeermeter, slagbomen en het toilet.

Een dergelijke aanpak is ook gerealiseerd bij de watervoorzieningen. Vanuit één van de PUTkasten model Watertap wordt ook het toilet gevoed. Naast het voorzien van de markt kunnen deze PUTkasten ook handig worden gebruikt tijdens evenementen. Met deze slimme aanpak worden alle technische multifunctioneel gebruikt hetgeen leidt tot een lagere investerings- en exploitatiekosten.

Het gehele project is turnkey door PUTkast BV verzorgd waarbij nauw is samengewerkt met de civiele aannemer en de betrokken nutsbedrijven. Zo was er voor het gehele project één aanspreekpunt voor alle technische voorzieningen. De voorzieningen zijn, met een uitgebreide instructie op locatie, succesvol in gebruik genomen.

Barneveld, Gowthorpeplein

Ook zo’n mooi project met ons aangaan?

Marco Ekelmans

Specialist buitenruimtes

LinkedIn Profiellink