Barendrecht, Binnenhof

2010Project

De feiten
locatie: Barendrecht, Binnenhof
functie: Markt
realisatie: 2010
opdrachtgever: Gemeente Barendrecht
toegepast: Straatkast Energiezuil

Op het parkeerterrein voor het gemeentehuis van Barendrecht wordt elke week een weekmarkt gehouden. Deze wordt goed bezocht en trekt veel belangstellenden uit de omgeving.

De elektriciteitsvoorzieningen waren gedateerd en voldeden niet meer aan de huidige wensen en veiligheidsvoorschriften. De gemeente onderkende deze knelpunten en heeft middelen vrijgemaakt om de elektriciteitskasten te vervangen.

Bij de keuze voor nieuwe kasten is rekening gehouden met de hedendaagse eisen zoals de gescheiden compartimenten tussen gebruikers (kooplieden) en beheer (gemeente). Daarnaast wilde de gemeente geen separaat netwerk aanleggen. Daardoor diende de kasten rechtstreeks te worden aangesloten op het net van Stedin.

Na een uitgebreide marktverkenning is gekozen voor de Energiezuil van STRAATkast. Deze kast is speciaal ontwikkeld voor markten en beschikt over drie aparte compartimenten en is voor de kooplieden zeer gebruiksvriendelijk. Met deze aanpak is er een nieuwe impuls gegeven aan de markt.

Barendrecht, Binnenhof

Ook zo’n mooi project met ons aangaan?

Marco Ekelmans

Specialist buitenruimtes

LinkedIn Profiellink