Baarn, Brink

2008Project

De feiten
locatie: Baarn, Brink
functie: Markt
realisatie: 2008
opdrachtgever: Gemeente Baarn
toegepast: PUTkast Markt

De Brink van Baarn is sinds de middeleeuwen het centrale dorpsplein. Hier stond ooit het Rechthuis, waar recht werd gesproken en het dorp werd bestuurd. Het oudste woonhuis op de Brink is het Schoutenhuis. Midden op de Brink staat een muziektent die met name in de zomermaanden regelmatig gebruikt wordt om muziek ten gehore te brengen.

Op het plein staan diverse blinkvangers zoals de herdenkingsbank die herinnert aan het 25-jarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina in 1923. Daarnaast staat een levensgroot bronzen paard die herinnert aan de drinkbak, voor paarden, die vroeger op het plein stond. Doordat het plein centraal is gelegen wordt er intensief gebruik van gemaakt.

Voor de gemeente reden genoeg om het plein te renoveren. Hierbij is rekening gehouden met het historische dorpse karakter. Men heeft gekozen om het plein zo gelijkvloers mogelijk aan te leggen zodat er minimale obstakels ontstaan. Ruimte creëren bij de nieuwe inrichting staat voorop. Omdat elke week op het plein de warenmarkt wordt gehouden is het een logische keuze geweest om de bovengrondse kasten te vervangen voor ondergronds technisch straatmeubilair.

De keuze viel hierbij snel op de oplossingen van PUTkast BV omdat deze rechtstreeks aangesloten kunnen worden op het net van het energiebedrijf en omdat het model Markt als enige in Nederland voldoet aan de Arbo-wetgeving. PUTkast BV is in een vroegtijdig stadium benaderd door de gemeente en heeft de inventarisatie en afstemming van de uitgangspunten verzorgd.

Dit heeft geleid tot een ontwerp met plan van aanpak. De werkzaamheden zijn door de gemeente turn-key ondergebracht bij PUTkast BV waardoor de gemeente voor een vast bedrag verzekerd was van een gegarandeerd resultaat. Ook was men verzekerd van alle benodigde specialistische kennis en had men te maken met slechts één aanspreekpunt. Tevens wordt het onderhoud en beheer door PUTkast BV verzorgd waardoor de functionaliteit en levensduur optimaal zijn gewaarborgd.

Baarn, Brink

Ook zo’n mooi project met ons aangaan?

Marco Ekelmans

Specialist buitenruimtes

LinkedIn Profiellink