Assen, Brink

2016Project

De feiten
locatie: Assen, Brink
functie: Markt en evenementen
realisatie: 2016
opdrachtgever: Gemeente Assen
toegepast: PUTkast Contactdoos, PUTkast Markt-Evenement en Watermeterput

Een van de centrumpleinen van Assen, de Brink, is onlangs omgetoverd tot een gebied met veel groen, terrassen en een waterkunstwerk. Het is een aantrekkelijk verblijfsgebied geworden.

Geen ruimte voor auto’s
Voor de herprofilering had de Brink deels ook een parkeergebied en een doorgaande rijbaan. De gemeente heeft besloten de auto’s in de ban te doen en het hele plein te ontdoen van auto’s zodat er maximaal ruimte is voor voetgangers. Binnen bepaalde venstertijden is er wel ruimte voor bevoorradingsverkeer.

Veel groen
Een groot deel van de Brink is als park ingericht. Er zijn diverse grasvelden in ronde vormen. Daarnaast zijn bestaande bomen maximaal behouden en zijn diverse bomen bijgeplaatst. Ook zijn er meerdere bankjes geplaatst zodat mensen rustig kunnen zitten. Het gehele plein is vlak aangelegd. Een deel van het plein is ingericht als horeca gebied waar in het seizoen de nodige gezellige terrassen staan. Het plein is uitgerust met een horizontale fontein.

Diverse functies
Naast verblijfsruimte wordt het plein ook gebruikt voor een deel van de wekelijkse markt die in het centrum van de stad staat. Daarnaast worden er ook diverse evenementen gehouden. Meest bekende is het jaarlijkse TT festival in juni.

Techniek
Voor de markt en evenementen zijn veel elektrische aansluitpunten en watertappunten nodig. Een deel van het plein is uitgerust met diverse kasten die de markt voorzien van energie en tapwater. Op andere plekken zijn elektrische en watervoorzieningen voor de evenementen aangebracht. Het spreekt voor zich dat al deze voorzieningen obstakelvrij in ondergrondse PUTkasten zijn aangebracht. Vanaf het eerste schetsontwerp tot en met de realisatie heeft PUTkast BV alle werkzaamheden verzorgd. Hiermee had de gemeente de beschikking over alle benodigde specialistische kennis.

Assen, Brink