Apeldoorn Marktplein

2022Project

De feiten
locatie: Apeldoorn, Marktplein
functie: Markt
realisatie: 2022
opdrachtgever: Heijmans Infra BV en gemeente Apeldoorn
toegepast: PUTkast Contactdoos, Straatkast RVS

Het Marktplein in Apeldoorn is het centrale plein van de Gelderse stad. Het oude plein was naar twintig jaar intensief gebruik technisch gezien op. Daarnaast is een veel gehoorde klacht van de inwoners de grootte en leegte van het plein. Het plein was leeg om zo maximale ruimte te bieden aan de warenmarkt.

Nieuw ontwerp

Er zijn vier bureaus gevraagd een ontwerp te maken voor een nieuw plein. In 2018 zijn deze ontwerpen via een verkiezing voorgelegd aan de inwoners van Apeldoorn. Het ontwerp van bureau West 8 kreeg uiteindelijk de meeste stemmen. Het ontwerp kenmerkt zich door een markante markthal (De bouw van de markthal is wegens financiële redenen uitgesteld tot dit jaar). Het ontwerp maakt het plein groener, meer intiemer en gezelliger. Dit past bij de politieke ambitie om het plein te transformeren naar een stadpark. In het ontwerp is ook voldoende ruimte gereserveerd voor de warenmarkt en de diverse evenementen.

Technische uitdagingen
Het project bevatte de nodige technische uitdagingen. Zo zit er onder het plein een bestaande parkeergarage waardoor de beschikbare ruimte beperkt is. Dit vraagt om slimme oplossingen. Zo zijn de beeldbepalende boombakken een halve meter hoog gemaakt waardoor er alsnog voldoende ruimte ontstond.

Flexibele energie
De beperkte ondergrond was ook een belemmering voor de aanleg van de noodzakelijke elektriciteitsvoorzieningen voor de warenmarkt en evenementen. Mede daarom is er gekozen te werken met obstakelvrije PUTkasten model Contactdoos. Elke kast bevat een contactdoos waarop een tijdelijke verdeelkast wordt aangesloten. Deze PUTkasten zijn minder diep dan een complete een complete kast. Daarnaast levert deze aanpak een flexibele inrichting van de energievoorzieningen op en kan er per gelegenheid maatwerk worden geboden.

Apeldoorn, Marktplein

Ook zo’n mooi project met ons aangaan?

Marco Ekelmans

Specialist buitenruimtes

LinkedIn Profiellink