Apeldoorn, Caterplein

2013Project

De feiten
locatie: Apeldoorn, Caterplein
functie: Evenementen en horeca
realisatie: 2013
opdrachtgever: Gemeente Apeldoorn
toegepast: PUTkast Contactdoos, PUTkast Evenement

De gemeente Apeldoorn heeft de openbare ruimte in het noordelijk deel van het centrum vernieuwd. Dit is het uitgaansgebied van de stad met vele restaurants en café’s. Het project heeft dit gebied een extra kwaliteitsimpuls gegeven. Het project is in samenwerking met de gemeente en de provincie uitgevoerd en gefinancierd.

Zelfde uitstraling
Het project gebied had vier verschillende soorten bestratingen. Om de beeldkwaliteit een impuls te geven zijn deze vervangen voor een gebakken klinker verharding met eenzelfde uitstraling. Daarnaast is het gehele gebied zonder hoogte verschillen aangelegd. De verschillende gebruiksgebieden, zoals rijbanen en voetgangerszone is gemarkeerd met gekleurde stenen. Ook zijn er nieuwe lichtarmaturen, straatmeubilair en bomen geplaatst.

Uitgaansgebied
Het noordelijk deel van het centrum is het uitgaansgebied van de stad, daar is met de inrichting ook rekening mee gehouden. Zo is er meer ruimte gecreëerd voor het plaatsen van terrassen. Deze zijn deels onder twee grote bomen gelegen waarmee er op zonnige dagen een schaduwrijke plek is. Hiermee is tegemoet gekomen aan de wens van de diverse ondernemers. Tevens zijn er in de grond voorzieningen aangebracht voor parasols.

Energie voor evenementen
De betrokken ondernemers en de gemeente willen het gebied ook kunnen gebruiken voor diverse evenementen. Er zijn twee locaties in het projectgebied geschikt gemaakt voor het opstellen van podia. Bij het ontwerp is hier speciaal rekening mee gehouden. Deze locaties zijn vrij van obstakels, zoals lichtmasten e.d. Daarnaast zijn op deze plekken vaste voedingspunten aangelegd door PUTkast BV. Door het plaatsen van twee PUTkasten model Evenement beschikken alle betrokken over een zeer uitgebreide energievoorziening. In elke PUTkast is een ruim assortiment contactdozen aangebracht. De voorzieningen zijn rechtstreeks aangesloten op het netwerk van Liander. Tot slot zijn er op het plein enkele ondergrondse contactdozen voor de horeca aangebracht.

Apeldoorn, Caterplein