Amsterdam, Westerstraat

2008Project

De feiten
locatie: Amsterdam, Westerstraat
functie: Markt
realisatie: 2008
opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
toegepast: PUTkast Markt

Na een afwezigheid van ruim twee maanden staat de lapjesmarkt weer op haar historische locatie in de Amsterdamse Westerstraat. Op maandag 17 november jl. is de markt, onder grote belangstelling, officieel geopend door de dagelijks bestuurder Erik Koldenhof. Al meer dan honderd jaar wordt in dit deel van de Jordaan op maandag markt gehouden waar allerlei kleding, stoffen, leer en lapjes wordt aangeboden.

Deze markt is erg populair en wordt goed bezocht. Het middenterrein van de Westerstraat was dringend aan renovatie toe. De klinkerbestrating werd op veel plekken door de boomwortels omhoog gedrukt, wat hinderlijke en soms zelfs gevaarlijke situaties opleverde. De gemeente heeft de renovatie aangegrepen om de boomwortels aan te pakken maar ook de technische voorzieningen voor de markt te realiseren. Er is gekozen om elke van de circa 150 marktkramen te voorzien van elektriciteit.

Uit onderzoek is gebleken dat een goed voorzieningenniveau het functioneren van een markt positief bevorderd. Omdat het middengebied buiten marktdagen om gebruikt wordt als parkeergebied, was het toepassen van ondergrondse elektriciteitskasten de enige oplossing. Door de zeer goede ervaring bij andere markten en projecten heeft de gemeente PUTkast BV gevraagd dit gehele project te begeleiden en turnkey te verzorgen.

Na uitvoerige voorstudies en het beoordelen van diverse exploitatiemodellen is gekozen om de markt te voorzien van standaard licht- en krachtaansluitingen. Deze aansluitingen zijn ondergebracht in 22 PUTkasten model Markt die rechtstreeks zijn aangesloten op het netwerk van Liander. Daarnaast zijn alle kasten voorzien van energiemeters waardoor de energiestromen gemonitoord kunnen worden.

Door deze aanpak is er een duurzame, exploitatie arme en obstakel vrije oplossing toegepast die voldoet aan alle voorschriften zoals aan de Arbo-wet. Het project is in vier deelfases aangepakt. Door deze aanpak kon telkens drie kwart van de straat worden gebruikt waardoor overlast werd geminimaliseerd en de beschikbare parkeerruimten niet al te veel werd beperkt.

Door de nauwe samenwerking tussen de gemeente, de civiele aannemer en PUTkast BV is het project bijna een maand eerder opgeleverd dan gepland. Hierdoor kon de markt eerder terug naar haar plek en dit was vooral goed nieuws voor de bewoners, ondernemers en marktkooplieden.

Amsterdam, Westerstraat

Ook zo’n mooi project met ons aangaan?

Marco Ekelmans

Specialist buitenruimtes

LinkedIn Profiellink