Amsterdam, Waterlooplein

2022Project

De feiten
locatie: Amsterdam, Waterlooplein
functie: Markt
realisatie: 2022
opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
toegepast: PUTkast Contactdoos, PUTkast Markt, PUTkast waterkraan en watermeterput

Project
Het Waterlooplein behoort tot één van de bekendste pleinen van de hoofdstad. Op het plein staat zes dagen in de week een historische unieke markt waar dagelijks veel bezoekers op af komen. Het oude plein had te kampen met achterstallig onderhoud en maakte een desolate en onveilige indruk.

Meer ruimte voor bezoeker
Het ontwerp van het vernieuwde plein heeft tot doel om er een aantrekkelijk en gezellig stadsplein te creëren waar het ook buiten de openingstijden van de markt aangenaam is. Daarom is er besloten de markt in te krimpen zodat er meer ruimte is ontstaan.

Klimaatbestendig
De herinrichting is ook gebruikt om het plein en omgeving klimaat bestendig te maken. Er zijn meer bomen geplaatst die zorgen voor schaduw en verkoeling. Het plein heeft een gescheiden rioolstelsel gekregen waarmee het regenwater direct op de naastgelegen grachten wordt geloosd. Door het plein op bepaalde plekken te verhogen en door de inzet van strategische verkeerdrempels wordt voorkomen dat regenwater stroomt naar de lager gelegen zijstraten.

Complexe techniek
De herinrichting van het plein is ook aangegrepen om de markt uit te rusten met  toekomstbestendige energie- en watervoorzieningen. Nu heeft elke kraam en verkoopwagen in de nabijheid eigen individueel aansluitpunt. Deze zijn zo gepositioneerd dat lange kabels tot het verleden behoren en dat de kabels niet hoeven te kruizen met publieksgebied.

Alles in één hand
In een vroeg tijdig stadium is BUITENkast benaderd door de gemeente om deel te nemen in het ontwerpteam. Zo kon alle benodigde expertise worden ingezet en was er optimale afstemming met alle betrokkenen. Ook de realisatie is door BUITENkast verzorgd. De gemeente en de civiele aannemer beschikten over een gespecialiseerde partner die zorgde dat de complexe techniek probleemloos werd gerealiseerd. Na de ingebruikname is BUITENkast verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud. Hierdoor houdt Amsterdam maximale grip op het eindresultaat.

Amsterdam, Waterlooplein