Amsterdam, Van Eesterenlaan

2009Project

De feiten
locatie: Amsterdam, Van Eesterenlaan
functie: Markt
realisatie: 2009
opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
toegepast: PUTkast Markt

In de zomer van 2007 startte het Amsterdamse Stadsdeel Zeeburg in het voormalige Oostelijke Havengebied een nieuwe biologische markt. Na een proef van ruim een jaar bleek deze markt een schot in de roos. Voor het Stadsdeel redenen genoeg om deze nieuwe aanwinst een definitief karakter te geven.

Sinds het voorjaar van 2009 is de markt officieel een vaste markt die elke woensdag te vinden is aan de C. van Eesterenlaan. Sindsdien komen bewoners van het Oostelijk Havengebied en daarbuiten naar de markt toe voor heerlijke biologische groenten, fruit, brood, kaas, delicatessen en andere producten.

Zoals stadsdeelwethouder Jan Hoek het verwoordde: “De Biologische Markt is een aanwinst voor Zeeburg en voor Amsterdam. De markt voorziet in de groeiende behoefte van consumenten aan eerlijke, gezonde en duurzaam geteelde producten. Dit blijkt uit het toenemende aantal klanten. Ik ben blij dat deze bijzondere markt goed loopt en verder kan worden uitgebreid.”

Door goede ervaringen op andere locaties in de stad is PUTkast BV benaderd om actief te helpen bij het ontwerp van de nieuwe elektrotechnische voorzieningen van de markt. Er is onder meer een inventarisatie gehouden van de huidige voorzieningen en de toekomstige wensen vanuit de markt. Dit heeft geleid tot een integraal ontwerp waarbij er ondergrondse PUTkasten zijn toegepast die rechtstreeks worden gevoed vanuit het openbaar net.

Het gehele project is turnkey door PUTkast BV verzorgd waarbij nauw is samengewerkt met het Stadsdeel en de betrokken nutsbedrijven. Zo was er voor het gehele project één aanspreekpunt voor alle technische voorzieningen. De PUTkasten zijn, met een uitgebreide instructie op locatie, succesvol in gebruik genomen. Ook wordt het onderhoud door PUTkast BV verzorgd.

Amsterdam, Van Eesterenlaan

Ook zo’n mooi project met ons aangaan?

Marco Ekelmans

Specialist buitenruimtes

LinkedIn Profiellink