Amsterdam, Van Der Pekstraat

2015Project

De feiten
locatie: Amsterdam, Van Der Pekstraat
functie: Markt
realisatie: 2015
opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
toegepast: PUTkast Markt, PUTkast Watertap en Watermeterput

De Van Der Pekstraat is de centrumstraat van de gelijknamige buurt in Amsterdam-Noord. Deze buurt werd in de jaren ’20 van de vorige eeuw gebouwd als tuindorp. De nadruk lag op arbeiderswoningen met laagbouw en een dorpskarakter.

Grote opknapbeurt
De Van Der Pekbuurt krijgt een grote opknapbeurt. Woningbouwverenigingen zijn gestart met een grootschalige renovatie van honderden woningen. Stadsdeel Noord (onderdeel van de gemeente Amsterdam) heeft onlangs de centrumstraat opnieuw ingericht. De Van Der Pekstraat is oorspronkelijk aangelegd als winkelstraat en breed van opzet.

Nieuw profiel

Met de herinrichting is getracht het karakter van de winkelstraat terug te brengen. De trottoirs zijn verbreed en de fietspaden zijn veiliger gemaakt. De brede asfalt rijbaan in het midden van de straat is verwijderd. Het is vervangen door een brede wandelboulevard met aan weerzijden een rijbaan. Zowel de boulevard als de rijbanen zijn uitgevoerd in karakteristieke rode klinkers. Aan weerzijden van de wandelboulevard zijn bomen aangebracht. De straat wordt verlicht met karakteristieke gietijzeren lichtmasten.

Markt
De straat is ook geschikt gemaakt voor de “Mosveldmarkt”. Deze grote markt, die drie dagen in de week aanwezig is, moest plaats maken voor de bouw van een nieuw winkelcentrum met woningen. Bij de herinrichting Van Der Pekstraat is rekening gehouden met de noodzakelijke voorzieningen voor elektriciteit en water.

Alles in één hand
In een vroegtijdig stadium heeft Stadsdeel-Noord PUTkast BV benaderd om mee te denken over de verhuizing van deze markt. Hiervoor is op de bestaande locatie een nauwkeurige inventarisatie gemaakt en een passend plan voor de nieuwe locatie uitgewerkt. Hierbij stond centraal dat men buiten de marktdagen om geen last mocht hebben van de voorzieningen. Daarnaast moest er voldoende ruimte zijn om de markt te laten groeien. Dit heeft geleid tot een gewenst ontwerp met financiële uitwerking. Dit plan is ook door PUTkast BV volledig gerealiseerd (inclusief alle afstemming met betrokken nutsbedrijven). Tot de opdracht behoorde ook de ontmanteling van de bestaande marktlocatie. Door alle voorzieningen ook te laten onderhouden door PUTkast BV heeft het Stadsdeel alles rondom de elektra- en watervoorzieningen van begin tot het eind in één hand gehouden.

Amsterdam, Van Der Pekstraat