Amsterdam, Rokin

2017Project

De feiten
locatie: Amsterdam, Rokin
functie: Evenementen en verlichting
realisatie: 2017
opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
toegepast: PUTkast Contactdoos, PUTkast Evenement, PUTkast Markt, PUTkast Regeltechniek, PUTkast Waterkraan

Naar jarenlang een bouwput te zijn geweest is het hoofdstedelijke Rokin getransformeerd van een parkeerplaats naar een gezellige verblijfsruimte. De herinrichting maakt onderdeel uit van het Rode Loper project in de hoofdstad.

Verblijfsruimte
Nadat de bouwwerkzaamheden van het nieuwe metrostation waren afgerond is gestart met de herinrichting van het Rokin. Het Rokin is één van de meest intensief gebruikte plekken in Amsterdam. Het vernieuwde plein is voorzien van grijze natuurstenen bestrating en een ware ontmoetingsplek geworden. Compleet met een fontein, horeca terrassen en veel ruimte voor voetgangers.

Veel techniek
Bij de inrichting is veel techniek toegepast om de verblijfsfuncties optimaal te ondersteunen. Hierbij ligt de nadruk op een multifunctioneel gebruik van de ruimte. Enkele gebruiksfuncties waarvoor technische voorzieningen zijn aangelegd: markten, braderieën, evenementen, horecaterrassen, boomverlichting, fontein en kerstboom.

Integrale aanpak
In een vroegtijdig stadium heeft het projectbureau Rode Loper samen met PUTkast BV een integraal plan uitgewerkt. Met als doel de brede diversiteit aan technische voorzieningen integraal te verwerken in één obstakelvrije installatie. Hierbij staat optimaal gebruikersgemak voorop. Dit heeft geresulteerd in een complete installatie over het hele plein van Dam tot Spui. De installaties zijn turk-key aangelegd door PUTkast BV.

Amsterdam, Rokin

Ook zo’n mooi project met ons aangaan?

Marco Ekelmans

Specialist buitenruimtes

LinkedIn Profiellink