Amsterdam, Makassarplein

2013Project

De feiten
locatie: Amsterdam, Makassarplein
functie: Evenementen
realisatie: 2013
opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
toegepast: PUTkast Markt, PUTkast Waterkraan, PUTkast Watermeterput, PUTkast Verlichting

Het Makassarplein is een groot plein in de Indische Buurt, omringd door woningen. Stadsdeel Oost heeft het plein opnieuw ingericht, zodat het weer een levendige plek is waar bewoners en bezoekers, jong en oud, graag komen om elkaar te ontmoeten.

Ontmoetingsplek
Het nieuwe plein heeft een kunstgrasvoetbalveld met dug-out en een multifunctioneel sportveld van de Richard Krajicek Foundation. Voor de kleintjes zijn er speeltorens met glijbanen en een grote zandbank. Er staan veel banken en er is een brede laan. Sfeer krijgt het plein door een fontein en mooi gekleurde heesters, fruitbomen en moestuinen. Het plein is overzichtelijk en daardoor veilig. Het is een huiskamer geworden waar een deel van het sociale leven van de buurt zich afspeelt.

Betere leefomgeving
De wijk kent een hoge woondichtheid met smalle straten. Er is weinig openbare ruimte per bewoner. Door te investeren in het plein is het een parel van de buurt geworden en een verbetering van de leefomgeving. Het herinrichten van het plein heeft een uitwerking op de buurt. Zo worden ook omliggende woningen grootschalig opgeknapt.

Ontwerp
Het ontwerp is door de gemeente in eigen beheer en in nauw overleg met de buurt uitgewerkt. Het grondvlak van het plein bestaat uit klinkerverharding. Dit vormt de basis van het plein. Op deze verharding is een stramien aangebracht van verhoogde velden. Deze velden herbergen de verschillende functies en hebben voor het merendeel een groene uitstraling. Door de ophoging nodigen de velden niet uit als doorgaande route en wordt de verblijfsfunctie benadrukt. De vele randen vormen ook een extra zitgelegenheid. De meeste velden zijn ingericht als speelgelegenheid voor verschillende leeftijden.

Veel techniek
Het plein is ook geschikt gemaakt voor kleinschalige evenementen zoals braderieën en buurtfeesten. Hiervoor zijn middels diverse PUTkasten obstakelvrije elektriciteit- en drinkwateraansluitingen gemaakt. Ook zijn er ondergrondse kasten gemaakt voor de terreinverlichting, voeding van de fontein en de diverse cameramasten. Deze installaties zijn ontworpen en gerealiseerd door PUTkast BV. Ook het beheer en onderhoud wordt nu gedaan. Hiermee heeft de gemeente effectief alles in één hand gehouden.

Amsterdam, Makassarplein