Amsterdam, Lindengracht

2006Project

De feiten
locatie: Amsterdam, Lindengracht
functie: Markt
realisatie: 2006
opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
toegepast: PUTkast Markt, PUTkast Watertap

Op elke zaterdag wordt, in het hartje van de Amsterdamse volksbuurt de Jordaan, markt gehouden op de Lindengracht. Met zo´n 140 kramen is er sprake van een grote warenmarkt waar een breed assortiment aan producten wordt aangeboden.De Lindengracht is van oorsprong een gracht die 1857 is gedempt. Vanaf 1910 worden er op deze locatie warenmarkten georganiseerd.

Binnen de gemeente is er uitvoerig gediscussieerd om één of meerdere gedempte grachten weer te voorzien van water. Enige tijd geleden heeft de gemeente besloten dat de Lindengracht hiervoor niet in aanmerking komt. Door dit besluit is er ruimte ontstaan om te investeren in de warenmarkt. Er was noodzaak om met het voorzieningenniveau een inhaalslag te maken.

Geheel in lijn van het beleid van de Amsterdamse binnenstad is er gekozen om obstakelvrij ondergronds straatmeubilair toe te passen. Naast elektriciteit zijn er ook water- en rioolvoorzieningen geprojecteerd. Doordat PUTkast BV bij eerdere projecten in de drukke complexe binnenstad van Amsterdam met succes heeft afgerond heeft de gemeente Amsterdam besloten ook deze klus turnkey aan PUTkast BV te gunnen.

Omdat bij dit project geen sprake was van herprofilering en om de overlast voor de omwonenden en bezoekers tot een minimum te beperken is er gekozen voor een gerichte all-in aanpak. Dit heeft ertoe geleid dat alle voorzieningen binnen enkele dagen geplaatst en bedrijfsklaar opgeleverd. De markt is nu uitgerust met vierentwintig PUTkasten model Markt large, twee PUTkasten model Watertap en twee vetvangputten voor het riool. Hiermee is deze markt klaar voor de toekomst.

Amsterdam, Lindengracht

Ook zo’n mooi project met ons aangaan?

Marco Ekelmans

Specialist buitenruimtes

LinkedIn Profiellink