Amsterdam, Leidseplein

2012Project

De feiten
locatie: Amsterdam, Leidseplein
functie: Horeca- en evenementenplein
realisatie: 2012
opdrachtgever: Coöperatie “Het Leidsepleintje”
toegepast: PUTkast Contactdoos, PUTkast Evenement, PUTkast Regeltechniek

Het hoofdstedelijke Leidseplein is één van Nederlands populairste ontmoetingsplaatsen. Aan het plein en haar directe omgeving staan onder meer de Stadsschouwburg, het Leidseplein theater, theater De Balie, theater Bellevue, Paradiso en vele horeca gelegenheden. Het plein vormt dan ook een gewilde plek voor zowel Amsterdammers als vele toeristen.

Intensief gebruik
Een deel van het plein wordt door de horeca gebruikt. Van het voorjaar tot en met het najaar is het ingericht met terrassen. In de winterperiode staat er de bekende ijsbaan met wintermarkt.

Behoefte aan veel energie
Voor al deze activiteiten is veel energie nodig. Zo staan er tijdens het terrassenseizoen tientallen parasols voorzien van elektrische verwarming. Ook de ijsbaan met de wintermarkt vraagt veel elektriciteit. De horecavereniging hecht veel belang aan een deugdelijke en professionele aanpak. Daarom is besloten om alle elektrische installaties te renoveren.

Bijzondere randvoorwaarden
Het gebruik van het plein vraagt een robuuste, flexibele en obstakelvrije aanpak. In samenspraak met de horeca ondernemers is door PUTkast BV een integraal plan uitgewerkt dat door alle betrokkenen en de gemeente Amsterdam werd goedgekeurd.

Nieuwe robuuste en flexibele installaties
Om kabels en leidingen tijdens het terrassenseizoen te vermijden is er gekozen om elke parasol te voorzien van één of meerdere PUTkasten model Contactdoos. Hiermee is het mogelijk om de stekkers van de verwarming direct onder de grond te pluggen zonder dat iemand hier hinder van ondervindt. Deze tientallen contactdozen worden gevoed vanuit een aantal PUTkasten model Regeltechniek. Hierin is de voeding van netwerkbedrijf Liander ondergebracht en de gehele verdeelinrichting met alle beveiligingen. Voor de ijsbaan met wintermarkt is een PUTkast model Evenement toegepast.

Complexe realisatie
Door het intensieve gebruik van het plein was de realisatie een complexe uitdaging. Er is gekozen om de voedingskasten centraal tussen de contactdozen de plaatsen waardoor de kabeltracés tot een minimum werden beperkt. Na het afbreken van de ijsbaan is direct gestart met de aanleg. Zo werden aan het einde van elke werkdag alle materialen afgevoerd en het maaiveld hersteld waardoor de bezoekers ’s avonds en in het weekend geen hinder hebben ondervonden. Omdat de horecavereniging alle werkzaamheden integraal aan PUTkast BV had uitbesteed had men één aanspreekpunt tussen alle betrokkenen zoals Liander, monteurs, stratenmakers, gemeente en uitvoering.

Gebruikers gemak
Met de start van het nieuwe terrassenseizoen hebben de horeca-ondernemers met een minimale inspanning alle parasolverwarmingen kunnen aansluiten. Men heeft nu dagelijks gemak van deze nieuwe installaties. Door ook het beheer en onderhoud onder te brengen bij PUTkast is men volledig ontzorgt en is de horeca en gemeente als wegbeheerder verzekerd van een professionele aanpak.

Amsterdam, Leidseplein