Amsterdam, Kraaiennest

2009Project

De feiten
locatie: Amsterdam, Kraaiennest
functie: Markt
realisatie: 2009
opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
toegepast: Straatkast Meterkast RVS

Traditioneel wordt er onder het metrostation Amsterdam Kraaiennest twee maal per week een grote warenmarkt gehouden. Deze markt is populair en trekt veel bezoekers.

Binnenkort starten er renovatiewerkzaamheden aan dit metrostation en wordt er nieuw vastgoed ontwikkeld. Hierdoor komt de markt in de weg te staan. Om voor de komende periode de markt toch te kunnen laten functioneren was een verhuizing naar een tijdelijke locatie noodzakelijk. Er is gekozen om de markt een paar meter verderop neer te zetten. Naar verwachting zal deze locatie voor drie jaar noodzakelijk zijn.

Een goed marktterrein vraagt tegenwoordig ook moderne voorzieningen. Deze bestaan onder meer uit een goede verharding, opstelruimte, elektriciteitsvoorzieningen, drinkwater en vuilwaterafvoer. Door de goede ervaringen bij eerdere projecten en de beschikbaarheid over de juiste competenties is PUTkast gevraagd om de voorzieningen turn-key te verzorgen.

Dit heeft geleid tot een actief meedenken waarbij tijdens het ontwerpproces al de eerste technische scenario’s met budgetramingen zijn uitgewerkt. Uit eindelijk is er gekozen om robuuste RVS meterkasten toe te passen met twee compartimenten. In het linker compartiment is de verdeelinrichting met eventuele voeding van Liander ondergebracht en in het rechter compartiment de contactdozen. Door het toepassen van aparte sleutels kunnen de kooplieden niet bij de essentiële verdeelinrichting komen waardoor volledig is voldaan aan de Arbo-wet (NEN3140).

Het rechter compartiment is voorzien van een speciaal kabeluitvoerluik waardoor de deur tijdens gebruik gesloten kan worden. Voor de obstakelgevoelige locaties zijn enkele obstakelvrije PUTkasten model Contactdoos toegepast.

Het gehele project is in de zomerperiode van 2009 gerealiseerd waardoor de hinder minimaal was. Voor de verhuizing zijn de installaties uitvoerig getest waardoor de markt succesvol en ongehinderd kon verhuizen naar de nieuwe tijdelijke stek.

Amsterdam, Kraaiennest

Ook zo’n mooi project met ons aangaan?

Marco Ekelmans

Specialist buitenruimtes

LinkedIn Profiellink