Amsterdam, Keizersgracht

2001Project

De feiten
locatie: Amsterdam, Keizersgracht
functie: Ondergrondse mobile telecom
realisatie: 2001
opdrachtgever: Vodafone
toegepast: PUTkast Regeltechniek

Het mobiele telefoonverkeer wordt steeds intensiever. Met de uitbreiding van mobiele netwerken als logisch gevolg. Vooral waar veel mensen komen is er behoefte aan meer antennes. In de stedelijke omgeving kunnen niet overal antennes op daken van gebouwen worden geplaatst. Apparatuur plaatsen in de openbare ruimte is ook geen optie omdat deze al heel intensief wordt gebruikt.

Dit knelpunt was voor een aantal providers de aanleiding om te kijken naar ondergrondse oplossingen. PUTkast BV werd benaderd om samen met de marktleiders in de telecomindustrie een dergelijk initiatief te ontplooien. Dit heeft geleid tot de PUTkast model mobiele telecom (special). Dit is een integrale ondergrondse kast waarin alle zendapparatuur, communicatieapparatuur en voeding van het energiebedrijf is ondergebracht.

Het enige wat nodig is, is een bestaande mast voor de montage van een antenne. Dit kan bijvoorbeeld een reclamemast, lichtmast of een mast voor de bovenleiding tram zijn. Door een integrale aanpak, goed overleg met alle betrokkenen en een strakke planning heeft PUTkast BV onder meer op de Keizersgracht in Amsterdam binnen één dag een dergelijke installatie bedrijfsklaar opgeleverd. Zo wordt ook tijdens de realisatie de overlast tot een minimum beperkt.

Amsterdam, Keizersgracht

Ook zo’n mooi project met ons aangaan?

Marco Ekelmans

Specialist buitenruimtes

LinkedIn Profiellink