Amsterdam, IJburglaan

2009Project

De feiten
locatie: Amsterdam, IJburglaan
functie: Digitaal route informatie systeem
realisatie: 2009
opdrachtgever: Nacap en Rijkswaterstaat
toegepast: PUTkast kWh-meter

Sinds 2006 heeft Rijkswaterstaat op de ringweg A10 met succes zes nieuwe informatiepanelen in gebruik genomen. Dit zijn dynamische route informatie panelen (DRIP) waarmee grafisch verkeersinformatie zoals files en calamiteiten worden doorgegeven. Sinds de ingebruikname leveren deze DRIP´s een goede bijdrage om het verkeer in goede banen te begeleiden.

Onlangs heeft de gemeente Amsterdam in samenwerking met Rijkswaterstaat besloten dit type DRIP´s ook toe te passen op een aantal belangrijke wegen die aansluiten op de ring A10. Hiermee verwacht men het verkeer nog beter te ondersteunen.

Een belangrijke verkeersroute is de IJburglaan die de nieuwe Vinexlocatie verbindt met de ring en de S114 die een direct route is naar het centrum. Vlak voor de aansluiting op de ring A10 is een berm DRIP geplaatst. Hiermee krijgt men bij het benaderen van de ring direct een overzicht van de verkeerssituatie.

In lijn met het beleid van de gemeente is besloten om de elektrische meterkast ondergronds uit te voeren met een PUTkast. Hiermee is er een obstakelvrije oplossing die het aanzicht van de openbare ruimte niet hindert. Natuurlijk is dit ook een verkeersveilige aanpak en zijn er geen additionele maatregelen nodig om de kast te beschermen.

Amsterdam, IJburglaan

Ook zo’n mooi project met ons aangaan?

Marco Ekelmans

Specialist buitenruimtes

LinkedIn Profiellink